PODCAST. Ruzies. Hoe leer je kinderen om ze op te lossen? - Nina Mouton over mild ouderschap bij lagere schoolkinderen

Foto: Het Nieuwsblad, Fred Debrock

Als ouder hoop je één ding: dat je kinderen goed overeenkomen. En laat net dát niet altijd evident zijn. Wanneer grijp je in bij een ruzie? En hoe kan je voorkomen dat ze elkaar het bloed van onder de nagels pesten? Gezinspsychologe Nina Mouton heeft het in deze tweede aflevering rond Mild Ouderschap over kinderen in de lagere school. Een leeftijd waarop het leven hen toelacht. Maar waarop ze ook te maken krijgen met grote emoties, pestgedrag en… de eerste liefde.

AANGERADEN