Oppositie probeert tevergeefs strenge afkeuring van sofagate te krijgen van Wilmès

 

In de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen hebben enkele oppositieleden tevergeefs geprobeerd om van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een strenge afkeuring te krijgen van het sofagate-incident.

Bron: BELGA

Tijdens het bezoek aan Ankara van Europese Raadsvoorziter Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, begin april, moest die laatste op een zetel gaan zitten omdat er bij de ontmoeting met Turks president Recep Tayyip Erdogan geen stoel voor haar was voorzien.

“Hier in dit parlement hangen we allemaal de gelijkheid van vrouwen aan”, reageerde Wilmès op vragen over sofagate en de terugtrekking van Turkije uit de Istanboel-conventie, een mensenrechtenverdrag tegen geweld op vrouwen en huiselijk geweld. “Als we iets niet moeten doen, dan wel dit incident in Ankara gebruiken om ons te laten verdelen.”

Onder meer N-VA-parlementslid Anneleen Van Bossuyt probeerde Wilmès alsnog meermaals een duidelijke veroordeling van dat incident te ontlokken. Ze wees op het feit dat Wilmès al veel vaker het belang van gendergelijkheid heeft beklemtoond, en dat de commissie Buitenlandse Betrekkingen er meestal als de kippen bij is om schendingen van de vrouwenrechten aan te kaarten. Bij sofagate is dat enthousiasme minder groot, betreurde Van Bossuyt.

Duidelijk statement

Dit incident was volgens Van Bossuyt een geval geweest waarbij een duidelijk statement gemaakt kon worden. “Daarom had ik gehoopt dat u hier meer over zou zeggen”, vond Van Bossuyt.

Voor Wilmès is het vooral belangrijk dat zo’n incident niet meer opnieuw gebeurt. Ze pleitte er daarnaast voor om gendergelijkheid samen te blijven verdedigen, en via verschillende kanalen gesprekspartners daarvan blijven overtuigen. “Als dat niet lukt, moeten we iets dwingender zijn om tot hetzelfde resultaat te komen”, aldus Wilmès.

Ze zegt zelf alvast het goede voorbeeld te geven door het Istanboelverdrag in haar gesprekken aan bod te laten komen. “Ook in ons land doet zich jammer genoeg geweld tegen vrouwen voor, maar we hebben een zekere knowhow terzake en bieden andere landen onze hulp graag aan”, zei de MR-vicepremier.

“LGTBQI-rechten”

De Turkse aankondiging over de terugtrekking uit het Istanboel-verdag is wat Wilmès betreft dan ook “zeer verontrustend”. “Bovendien is dat gebeurd met het onjuiste argument als zou de conventie traditionele familiewaarden ondermijnen en LGTBQI-rechten promoten”, klonk het. “België zal blijven strijden tegen deze misverstanden en zal Turkije ook uitvragen en aansporen om terug te komen op deze onbegrijpelijke beslissing.”

België en andere Europese landen plannen hiervoor een gezamenlijke demarche in Ankara, en Wilmès gaf ook aan dat er ook gedacht wordt om het Europese standpunt onder de aandacht te brengen van de Turkse bevolking. Uit opiniepeilingen in Turkije was al gebleken dat meer dan de helft van de Turkse bevolking wil dat het land aangesloten blijft bij die Conventie.

De Turkse terugtrekking kan leiden tot een soort van domino-effect, zoals in Polen waar ook de discussie over deze Conventie leeft. Voor Wilmès blijft waakzaamheid daarom geboden.

LEES OOK

Nu in het nieuws