Advocaten verspreiden foto die moet aantonen hoe slecht Ghislaine Maxwell behandeld wordt in gevangenis

© Reuters

De advocaten van Ghislaine Maxwell, de vrouw die beschuldigd wordt van medeplichtigheid aan de seksuele misdrijven van Jeffrey Epstein, claimen dat hun cliënte in de gevangenis het slachtoffer is van mensonwaardige behandeling. Een bewering die ze ondersteunen met een opvallende foto van Maxwell.

jvhBron: BBC

Op de foto is een sterk vermagerde en erg bleke Maxwell (59) te zien, met een bloeduitstorting onder haar linkeroog. Volgens de vrouw is dat laatste een gevolg van het feit dat ze haar ogen steeds moet afschermen van de lichten in haar cel, aangezien de bewakers haar om het kwartier komen controleren.

 

 ©  reuters

De advocaten van Maxwell deden al vaker hun beklag over de behandeling van hun cliënte. Ze dienden ook al meerdere verzoeken in om haar vrij te krijgen op borgtocht, maar dat werd telkens geweigerd. De foto die nu werd vrijgegeven door haar advocaten werd ook naar de rechter in de rechtszaak tegen Maxwell gestuurd, om aan te tonen hoe slecht het met de vrouw gaat.

Maxwell zit sinds de zomer van 2020 in de gevangenis in New York, in afwachting van haar proces op 12 juli. Ze wordt beschuldigd van hand- en spandiensten aan Jeffrey Epstein, de miljonair die verdacht werd van grootschalig misbruik van minderjarigen en die in augustus 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel. De vrouw ontkent alle beschuldigingen.

LEES OOK

Nu in het nieuws