Levenslang voor ‘Kempense Bonnie en Clyde’: “De harde realiteit is dat de samenleving moet beschermd worden tegen uw persoonlijkheid”

De Antwerpse assisenjury heeft zoals verwacht strenge straffen uitgesproken voor de ‘Kempense Bonnie en Clyde’, die terechtstonden voor de roofmoord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45). Zowel Marco Laudet (46) als Ashley Van De Velde (36) kregen levenslang.

“U bent veroordeeld tot de zwaarst mogelijke straf”, klonk het. Want voor geen van de twee werden verzachtende omstandigheden in acht genomen. Ook niet hun moeilijke, schrijnende jeugd.

“De jury en het hof erkennen dat u groot onrecht is aangedaan. Ze erkennen dat dit ongetwijfeld een rol gespeeld heeft in uw leven. Maar de harde realiteit is dat de samenleving moet beschermd worden tegen uw persoonlijkheid. Na herhaalde veroordelingen, is het gevaar niet weg”, richtte de voorzitter zich tot Laudet.

Daarna zei hij tegen Ashley Van De Velde: “U hebt dezelfde straf gekregen. Ook bij u wordt erkend dat de jeugd die u hebt doorgemaakt niet is wat ze had moeten zijn, waar u recht op had. U hebt nog twee kinderen. Ik kan alleen maar hopen dat binnen een beperkte context, u de band met die kinderen op één manier een positieve invulling zult kunnen geven. Uw kinderen zullen verwachtingen blijven hebben.”

“De feiten waaraan ze zich schuldig hebben gemaakt, vermengen zich bij beiden in hetzelfde misdadige opzet. Daarom moeten ze dezelfde straf krijgen. Ze hebben het slachtoffer op een uiterst brutale en laffe wijze vermoord. Daarna hebben ze haar lichaam op een mensonwaardige wijze gedumpt en zijn ze met haar geld op stap geweest”, zei de voorzitter.

Bescherming van de samenleving

Laudet en Van De Velde werden maandagavond al door de assisenjury schuldig bevonden aan de ontvoering van verpleegster Christine Lenaerts, aan de diefstal met geweld van haar bankkaarten, een som geld en haar auto, en aan de roofmoord op de vrouw.

Advocaat-generaal Bjorn Backx had daarop dinsdagochtend de levenslange opsluiting van het duo gevraagd. “De klemtoon moet liggen op boetedoening, en op de bescherming van de samenleving. Ze moeten lang verwijderd worden. In die periode kunnen ze alvast geen nieuwe slachtoffers maken.”

LEES OOK. Aanklager wil levenslange celstraf voor ‘Bonnie en Clyde’: “Dit was de koele liquidatie van een mens, louter voor het geld” (+)

Ook vroeg de advocaat-generaal om een beveiligingsperiode van 20 jaar uit te spreken. Door een wet uit december 2017 kan een strafrechter bij de meest ernstige misdrijven zo’n beveiligingsperiode opleggen. Binnen die periode kunnen de veroordeelden geen gebruikmaken van de wet op voorlopige invrijheidsstelling. De rechter geeft zichzelf met andere woorden de garantie dat de veroordeelden wel degelijk een lange straf moeten uitzitten.

Daarnaast had de advocaat-generaal om 15 jaar terbeschikkingstelling gevraagd. Dat wil zeggen dat ze na hun vrijlating nog 15 jaar opgevolgd worden door een rechtbank.

Zowel de beveiligingsperiode als de terbeschikkingstelling werden weerhouden.

Deur op een kier

Meester Eric Boon, de advocaat van Marc Laudet, had de jury in een emotioneel pleidooi gevraagd om de deur op een kier te houden voor zijn cliënt. Hij wees vooral op de erbarmelijke jeugd van Laudet. “We kunnen ons niet voorstellen wat deze man heeft meegemaakt. Wat zijn straf ook zal zijn, weet dat dit komt bovenop een jeugd van ellende. Hou de deur op een kier. Zodat hij als een beter mens de gevangenis kan verlaten.”

Ook de advocaat van Ashley Van De Velde, meester Pieter Filipowicz, vroeg de jury om zijn cliënte niet in een vergeetput te gooien. “Ook zij heeft in haar jeugd niet het geluk gekregen dat ze verdiende. Ik vraag u om haar jeugd mee in rekening te nemen, en het gegeven dat ze de laatste drie jaar getoond heeft dat ze zich aan de regels kan houden. Ik weiger te geloven dat ze een slecht mens is die in de vergeetput behoort.”

LEES OOK. ‘Bonnie en Clyde’ schuldig aan ontvoering en roofmoord op Christine Lenaerts

Door Cedric Lagast
AANGERADEN