De prijs op de offerte is geen garantie meer: aannemer rekent prijsschommelingen gewoon door

De prijs op de offerte is geen garantie meer: aannemer rekent prijsschommelingen gewoon door

Wie een offerte krijgt van een bouwbedrijf, moet mogelijk meer betalen dan wat de offerte voorschrijft. Een kwart van de aannemers kiest voor een “prijsherzieningsclausule”, die “onvoorziene prijsstijgingen kan opvangen”, klinkt het bij de Bouwunie. Daarnaast is er opnieuw sprake van meer vraag in de bouwsector.

Gerrit Budts
Als de prijs van het isolatiemateriaal stijgt, kan de aannemer de schatting van materiaal herzien naargelang hoeveel de prijs gestegen is.

Bouwbedrijven hebben momenteel te kampen met schommelende materiaalprijzen en lange wachttijden voor materiaal. Daarom kiest een kwart van de aannemers ervoor een clausule toe te voegen aan contracten ...

AANGERADEN