“Economie noch politiek zijn exacte wetenschappen waar maar één juist antwoord te geven is”

Liesbeth Van Impe

“Economie noch politiek zijn exacte wetenschappen waar maar één juist antwoord te geven is”

Terwijl de contouren van een akkoord over de loonevolutie zich stilaan aftekenen, kan de federale regering alvast één conclusie trekken: ze zal de komende jaren niet te hard op de sociale partners moeten rekenen om het compromis te smeden.

Voor een omgeving die sterieler is dan een labo waar ze met antrax werken, moet je dezer dagen bij het sociaal overleg zijn. Werkgevers en werknemers blijven in de loopgraven zitten rond de marge die ...

AANGERADEN