Groen wil Groeipakket-middelen meer richten op armste gezinnen

Illustratiebeeld. 

Illustratiebeeld. ©  BELGAIMAGE

Bron: BELGA

Vlaamse oppositiepartij Groen stelt voor het Groeipakket te hervormen en meer middelen vrij te maken voor de armste gezinnen. Zo wil de partij de middelen voor de kleutertoeslag en de kinderopvangtoeslag verschuiven naar de sociale toeslag. Door die verschuiving en eenmalige niet-indexering van het basisbedrag zouden kwetsbare gezinnen maandelijks 36 euro extra kunnen krijgen, stelt Vlaams parlementslid Ann De Martelaer.

Het Vlaams Parlement buigt zich in hoorzittingen over het Groeipakket, de hervormde kinderbijslag in Vlaanderen.

Als het van oppositiepartij Groen afhangt, moet het huidige systeem bijgestuurd worden om kwetsbare gezinnen beter te ondersteunen en kinderarmoede aan te pakken. De partij wil daarbij vooral sleutelen aan de sociale toeslag. Nu heeft elk gezin met een laag jaarinkomen (minder of gelijk aan 31.605 euro bruto) recht op die toeslag. Dat betekent dat een gezin met een inkomen van 31.000 euro evenveel toeslag krijgt als een gezin met een inkomen van 15.000 euro.

Kleutertoeslag schrappen

Groen wil graag fijnmaziger werken. Om dat te kunnen doen, stelt de oppositiepartij voor een aantal andere toeslagen te schrappen en de middelen te heroriënteren. Het gaat dan om de toeslagen voor de aanwezigheid in de kinderopvang of in de kleuterschool (kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag).

“Door de kleutertoeslag gaan niet meer kleuters naar de kleuterschool”, merkt Ann De Martelaer op. Vlaanderen scoort op dat vlak trouwens sowieso al heel goed. In het schooljaar 2017-2018 was 98,8 procent van de kleuters ingeschreven in een school. “De kinderopvangtoeslag is voor gezinnen die hun kinderen naar de opvang sturen die niet inkomensafhankelijk is. Het zijn dan ook de rijkere gezinnen die van de toeslag kunnen profiteren”, weet De Martelaer.

Ruim 86.000 kinderen

Naast het verschuiven van die middelen stelt Groen ook voor het basisbedrag eenmalig niet te indexeren. Dat allemaal samen zou voldoende moeten zijn om de sociale toeslag voor de gezinnen met de laagste inkomens met 36 euro per maand te verhogen.

“Als je die 36 euro optelt bij de sociale toeslag van 52 euro dat een kind nu al krijgt , kom je uit op een toeslag van 88 euro per maand”, rekent De Martelaer uit. “Voor kwetsbare gezinnen met drie kinderen betekent dit zo’n 119 euro per kind per maand extra. Onze plannen betekenen voor ruim 86.000 kinderen meer kansen tijdens het opgroeien”, aldus De Martelaer.

LEES OOK

Nu in het nieuws