Loononderhandelingen: Nog steeds geen akkoord binnen de regering over premie voor werknemers

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Na uren onderhandelen is er binnen de kern nog steeds geen akkoord over de lonen. Nadat het loonoverleg tussen de sociale partners over meer loon dit en volgend jaar was mislukt, belandde het dossier op de regeringstafel.

De regeringspartijen proberen al de hele dag een akkoord te vinden over het heikele dossier. Men is het eens dat voor sectoren of bedrijven die het goed doen iets meer kan komen bovenop de 0,4 procent die door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is vastgelegd, maar over de modaliteiten van de bonus is men het nog niet eens. Ook rond de minimumlonen is er nog geen eensgezindheid.

De vakbonden hebben met acties gedreigd indien niet kan worden afgeweken van de norm van 0,4 procent. Normaal gezien staat op 12 mei een nieuwe ontmoeting tussen vakbonden en werkgevers op de agenda.

LEES OOK. Spel over loonakkoord wordt keihard gespeeld: “In normale tijden kan een regering hierover vallen” (+)

AANGERADEN