Kamer verzet zich in resolutie tegen gebruik van explosieven in dichtbevolkte gebieden

 ©  AP

Bron: BELGA

De plenaire Kamer heeft donderdagnacht een resolutie goedgekeurd waarin het halfrond de regering oproept zich ertoe te verbinden een einde te maken aan het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden. De tekst is van de hand van Groen-Ecolo en werd mee ondertekend door oppositiepartijen PVDA, CDH en DéFI.

In de tekst vraagt de Kamer de regering om zich in een internationale politieke verklaring te verzetten tegen het gebruik van zware en onnauwkeurige explosieve wapens met een grote radius en impact in dichtbevolkte gebieden. Ook de Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis riepen daar al toe op. België kan daarin het voortouw nemen, klinkt het in de resolutie, naar analogie van de internationale verdragen tegen antipersoonsmijnen of clustermunitie.

In de afgelopen negen jaar zijn meer dan 250.000 burgerslachtoffers gevallen door dat soort wapens, honderdduizenden anderen raakten gewond, staat te lezen in de resolutie. Daarnaast wordt essentiële infrastructuur vernietigd, waardoor het voor burgers moeilijker wordt om terug te keren naar hun woonplaats. De tekst verwijst onder meer naar de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat in Syrië, waar België deel uitmaakte van de Internationale Coalitie, die ook in dichtbevolkte gebieden heeft gebombardeerd.

Concreet vraagt de Kamer de regering om “actief deel te nemen aan het huidige diplomatieke proces dat leidt tot de aanname van een internationale politieke verklaring tegen het gebruik van explosieve wapens met een grote impact in bevolkte gebieden”, en een “drijvende kracht” te zijn in dat proces.

“Wereldwijd eerste parlement”

De tekst werd donderdagnacht goedgekeurd met 98 stemmen voor, 20 Kamerleden stemden tegen en 17 anderen onthielden zich. Volgens initiatiefnemer Samuel Cogolati (Ecolo) is de Belgische Kamer wereldwijd het eerste parlement dat een dergelijke resolutie goedkeurt.

N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge wees er tijdens de bespreking op dat de meerderheid een resolutie goedkeurt die mee is opgesteld en ondertekend door de extreemlinkse PVDA.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten