Kamer zet licht op groen voor zorgpersoneelfonds

 

 ©  Jimmy Kets

Bron: BELGA

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht unaniem het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat het zorgpersoneelfonds van 402 miljoen euro per jaar verankert. Het fonds moet vooral zorgen voor meer handen aan het bed.

Het zorgpersoneelfonds dateert al van oktober 2019, lang voor de coronapandemie dus. Het ging om een initiatief van PVDA dat gestemd raakte toen de regering in lopende zaken zat, als een amendement op de voorlopige twaalfden.

Intussen zijn de penibele werkomstandigheden in de zorgsector door corona alleen maar meer onder de aandacht gekomen. De meerderheidspartijen gingen daarom in een werkgroep op zoek naar een akkoord over de bestendiging van het fonds, en de verdeling van de middelen. Die werkzaamheden vloeiden uit in een wetsvoorstel van de meerderheid, dat donderdagnacht groen licht kreeg in de Kamer.

Meer personeel

Het geld dient vooral om extra verpleegkundigen aan te werven in de ziekenhuizen en de thuiszorg. De middelen kunnen ook gebruikt worden om ander zorg- en ondersteunend personeel aan te werven, zodat de verpleegkundigen zich meer op hun kerntaken kunnen concentreren, maar dat kan wel enkel als de sociale partners daar lokaal een akkoord over vinden.

De middelen om extra verpleegkundigen aan te werven zullen er dus liggen, maar de grote moeilijkheid blijft nog altijd om voldoende geschoold personeel te vinden. Bedoeling is in elk geval om elk jaar te evalueren hoeveel extra jobs het zorgpersoneelfonds in elke zorginstelling heeft gecreëerd, en hoeveel patiënten elke verpleegkundige voor zijn of haar rekening moet nemen. Volgens de meest recente cijfers zijn er dat nu gemiddeld elf per dag in België, terwijl het Europese gemiddelde op negen ligt.

LEES OOK

Nu in het nieuws