“Het voelt vreemd om donderdag vrij te zijn, door een feestdag waarop iets wordt gevierd waar ik niet in geloof. Huichelachtig, dat is het woord”

Nico Dijkshoorn

“Het voelt vreemd om donderdag vrij te zijn, door een feestdag waarop iets wordt gevierd waar ik niet in geloof. Huichelachtig, dat is het woord”

Donderdag bent u vrij. Ik vind dat een fijn idee. In Nederland zijn wij ook een dag vrij. Vooral dat laatste woord fascineert mij. Zo verdrietig eigenlijk, als je mensen hoort zeggen: “Lekker een paar vrije dagen.” Ik denk dan: “Vrij van wat?”

Bedoeld wordt meestal: niet hoeven te werken. Ik vind dat een ontzettend nihilistische kijk op wat we een groot gedeelte van ons leven doen: werken. Diep vanbinnen vinden bijna alle werkende mensen dat ...

AANGERADEN