“Na de experts is het nu aan de politici. Die bidden dat ze niet de verkeerde keuzes maken”

Peter Mijlemans

“Na de experts is het nu aan de politici. Die bidden dat ze niet de verkeerde keuzes maken”

Het Overlegcomité vandaag moet een makkie worden. Op wat punten en komma’s na, zijn zowat alle politici die er hun stem mogen verheffen het eens. Dat gebeurde ooit nog. Omdat de cijfers toen zo overweldigend slecht waren dat er niets beslist kon worden. Op wat punten en komma’s na, is er over de route naar de vrijheid eensgezindheid. Dat is opmerkelijk. Zo goed zijn de cijfers niet.

Er moest ooit een dag komen dat de raad van de virologen stilaan opzij werd geschoven. Met de heropening van de terrassen was dat al het geval. Met de carrousel die vandaag in gang gezet wordt, is dat ...

AANGERADEN