Nieuwe eindtermen basisonderwijs wellicht uitgesteld

Bron © BELGA

Foto: BELGA

De nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs worden wellicht uitgesteld. De nieuwe set streefdoelen had normaal in september 2022 moeten worden ingevoerd.

De nieuwe eindtermen moeten het basisonderwijs weer beter afstemmen op de hedendaagse samenleving en zorgen dat Vlaanderen weer stijgt in de internationale onderwijsvergelijkingen.

“De eindtermen basisonderwijs herschrijf ik ambitieus, met een bijzondere aandacht voor Nederlands, Frans, wiskunde, wetenschappen en techniek”, schreef minister van Onderwijs Ben Weyts in zijn beleidsnota. “Na een eerste evaluatie van basisgeletterdheid in het secundair onderwijs, voer ik de basisgeletterdheid ook in het basisonderwijs in, op de leeftijd van tien jaar en dit minstens voor Nederlands en wiskunde.”

In september vorig jaar startte het proces voor de opmaak van de eindtermen in de ontwikkelcommissies. In december werd die oefening tijdelijk opgeschort omwille van de coronacrisis. De administratie heeft de commissies nu laten weten dat er dit schooljaar niet meer opnieuw wordt opgestart.

“We hadden de nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs graag doen ingaan vanaf schooljaar 2022-2023, maar die vooropgestelde timing komt in het gedrang”, zegt Ben Weyts. “Ik verkies nieuwe eindtermen die goed doordacht en goed doorgesproken zijn boven haastwerk.”

AANGERADEN