Tuchtonderzoek in Middelkerke na vaccinatiefraude bij brandweer: ook echtgenotes brandweerlui kregen prik

Middelkerke -

Het gemeentebestuur van Middelkerke start een tuchtonderzoek tegen de postoverste van het plaatselijk brandweerkorps en tegen de preventieadviseur van de gemeente op beschuldiging van vaccinatiefraude. De commandant had op vraag van het vaccinatiecentrum in Oostende een lijst opgesteld voor het prioritair vaccineren van mensen die een hoger risico liepen, in dit geval brandweerlui. Alleen had hij daar niet alleen de actieve leden van de brandweer op vermeld, maar ook hun echtgenotes. En die kregen allemaal hun prik.

Op 26 februari werd vanuit het vaccinatiecentrum te Oostende de vraag gesteld om reservelijsten aan te leggen voor prioritaire vaccinaties met de overschotten van het vaccin AstraZeneca. Bedoeling was om prioritair mensen te vaccineren die een hoger risico liepen, zoals brandweerlieden, politiepersoneel onderwijspersoneel.

“Op 1 maart werd door de korpsoverste van de brandweer Middelkerke Frank U. dergelijke lijst overgemaakt”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). “Echter, op die lijst stonden niet enkel de actieve leden van de brandweer, maar ook hun echtgenotes. Deze lijst werd overgemaakt aan de preventieadviseur van de gemeente, ook actief brandweerman, en het vaccinatiecentrum. Ook de preventieadviseur maakte deze lijst ongewijzigd en zonder opmerkingen over aan het vaccinatiecentrum.”

Volstrekt onaanvaardbaar

Diezelfde dag nog kwam een mail van de verantwoordelijke arts van het vaccinatiecentrum met een protest wat betreft de echtgenotes. De verantwoordelijke arts stelde dat dit absoluut niet kon. Daarop stuurde de brandweer een nieuwe lijst zonder de echtgenotes naar het vaccinatiecentrum. “Maar ondanks het gekende en gecommuniceerde protest van de verantwoordelijke arts hebben de brandweerlui en hun echtgenotes zich toch aangeboden voor vaccinatie en werd een prioritaire vaccinatie bekomen. Het gemeentebestuur is ook dan van oordeel dat dergelijke praktijk volstrekt onaanvaardbaar is en indruist tegen alle geldende regels inzake het vaccinatiebeleid”, zegt Dedecker. “We zien ziet ons dan ook genoodzaakt een tuchtprocedure op te starten naar de preventieadviseur enerzijds en in samenspraak met de leiding van de hulpverleningsprocedure een tuchtprocedure te starten naar korpsoverste Frank U. Wij distantiëren ons onvoorwaardelijk van dergelijke praktijken van vaccinatiefraude.”

Al langer op de hoogte

“We stellen ons uiteraard ook vragen bij dit voorval. Wat hier gebeurde kan absoluut niet door de beugel”, reageert Frederick Spaey van oppositiepartij Open VLD. “We vinden het daarentegen wel vreemd dat het schepencollege nu pas overgaat tot een tuchtonderzoek, terwijl het van dit alles al langer op de hoogte was.”

Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker werd F.U. tot tweemaal toe gesommeerd om uitleg te komen geven in het schepencollege, maar dat telkens weigerde. “We hebben dan de Hulpverleningszone 1, waarbij de postcommandant gedetacheerd is, moeten inschakelen en zo kon hij woensdagavond voor de gemeenteraad verschijnen.”

Door Dany Van Loo
AANGERADEN