Filosoof en Midden-Oosten-expert over ‘de derde intifada”: “Zelfs de heilige Obama kon niks doen”

De Palestijns-Israëlische kwestie heeft niet veel olie op het vuur nodig om weer in alle hevigheid op te laaien. Het begon met dreigende uithuiszettingen in Oost-Jeruzalem en een inval in de Al-Aqsamoskee, en nu worden al dagenlang langs weerszijden raketten afgevuurd. “Niemand zegt het, maar dit is wel degelijk de derde intifada”, zegt Ludo Abicht, behalve filosoof ook expert in het aanslepende conflict.

Tommy Huyghebaert

Hoofdpunten