Nieuwe abortuswet in Texas: verbod na zes weken zwangerschap

Pro-life betogers voeren actie aan een abortuskliniek in de VS. Foto: AFP

Een nieuwe abortuswet die donderdag goedgekeurd werd, lokt heel veel reactie uit in Texas. De staat keurde daar een voorstel goed voor een zogenoemde ‘heartbeat’-wet. Zodra een hartslag kan vastgesteld worden, mag er geen abortus meer uitgevoerd worden. Maar in Texas legt men die termijn op zes weken - wanneer de meeste vrouwen nog niet weten dat ze zwanger zijn.

De wet, die goedgekeurd werd door een meerderheid van Republikeinen, zou dus abortussen verbieden na de eerste waarneming van een ‘embryonische hartslag’. Geavanceerde technologie kan een elektrisch signaaltje detecteren vanaf zes weken, ook al is de embryo op dat moment nog geen foetus en is er ook nog geen hart as such aanwezig.

Opvallend: in de wet is opgenomen dat een abortus niet stopgezet kan worden door bijvoorbeeld de politie. Maar wel zou iedereen uit de VS mensen kunnen vervolgen - dokters en verplegers, bijvoorbeeld - die een abortus uitvoeren. Er komen ook geen straffen voor zwangere vrouwen die voor abortus kiezen.

Volgens tegenstanders komt iedereen in het vizier van die nieuwe wet. Medisch personeel, maar net zo goed een familielid dat voor de procedure betaalde, of een vriend die een zwangere vrouw brengt naar een abortuskliniek. Nog volgens tegenstanders schendt deze wet de grondwet, in die zin dat burgerlijke rechtszaken enkel aangespannen mogen worden door partijen die een impact ondervindt van iets. Maar met deze wet kan gelijk wie een zaak aanspannen, ook al ben je niet persoonlijk betrokken.

Behalve deze concrete wet, hopen Republikeinen meerdere heartbeat-wetten tot bij het Supreme Court te brengen. Zij hopen dat de wet inderdaad aangevochten wordt, waardoor de intussen conservatieve meerderheid van rechters mogelijk een belangrijke uitspraak uit 1973 - in de zaak Roe vs Wade - zou kunnen terugdraaien. Als dat gebeurt, zal abortus over het hele land nog meer ingeperkt kunnen worden.

AANGERADEN