Minister van Economie Dermagne: “Meer soepelheid creëren voor volgend loonoverleg”

Pierre-Yves Dermagne (PS) 

Pierre-Yves Dermagne (PS) ©  ISOPIX

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil een soepeler onderhandelingskader waarbinnen vakbonden en werkgevers een akkoord moeten vinden over de lonen. “We moeten ons vanaf vandaag voorbereiden voor het volgende loonoverleg, als we willen dat de sociale partners nog in staat zijn om een interprofessioneel akkoord te sluiten.”

jvhBron: BELGA

Vakbonden en werkgevers onderhandelen al maanden over de lonen in de privésector voor de komende twee jaar. Die gesprekken liepen spaak op de loonwet van 1996, die bepaalt dat de lonen in ons land niet sneller mogen stijgen dan in de buurlanden. De regering-Michel scherpte die wet in 2017 nog aan. De loonsverhoging blijft daarom beperkt tot 0,4 procent bovenop de index, veel te weinig voor de bonden. 

Het dossier belandde uiteindelijk op het bord van de regering, die begin mei een akkoord bereikte over een bemiddelingsvoorstel: de loonnorm blijft behouden op 0,4 procent bovenop de index, maar daarbovenop is er wel ruimte voor een coronapremie van 500 euro voor ondernemingen die ondanks de pandemie wel goed presteerden. 

De sociale partners hebben echter ook dat voorstel afgewezen, bevestigde minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) dinsdagmidag in de Kamer. “Dat betreur ik uiteraard”, klonk het, maar de minister heeft ook begrip voor de situatie. “Het is erg moeilijk voor de vertegenwoordigers van werknemers om binnen het kader van de loonwet te werken. Mijn partij heeft de aanpassingen aan die wet in 2017 bestreden en ik blijf denken dat ze geen goeie zaak waren. We zien vandaag dat ze het loonoverleg doen mislukken, en dat is jammer.”

De PS-vicepremier pleit voor een soepeler onderhandelingskader voor het volgende loonoverleg, “zoals ook voorzien in het regeerakkoord”, klonk het. “We doen dat vandaag al met de coronapremie en door de uitzonderlijke maatregelen die tijdens de coronacrisis zijn genomen uit te sluiten van de norm, en we zullen het in de toekomst moeten doen, als we willen dat de sociale partners nog in staat zijn om een interprofessioneel akkoord te sluiten.”

Onderhandelingen

De twee grootste vakcentrales van het ACV en het ABVV dienden vorige week een stakingsaanzegging in uit onvrede met het voorstel van de federale regering. Die loopt tot 10 juni, de dag waarop de bemiddelingspoging van de regering-De Croo afloopt.

Vakbonden en werkgevers onderhandelen intussen wel nog over vier andere dossiers, bevestigde Dermagne. Het gaat om de verhoging van het minimumloon, de harmonisering van het aanvullend pensioen van arbeiders en werknemers, een tijdelijke versoepeling van het regime rond overuren voor de periode 2021-2022 en de eindeloopbaanmaatregelen. Die gesprekken lopen volgens Dermagne “serieus” en “in alle discretie”. “Tegen 6 juni is ons aanzienlijke vooruitgang beloofd.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten