“Een terrorist als Jürgen Conings verdient geen enkele steun of respect”

Pieter Lesaffer

“Een terrorist als Jürgen Conings verdient geen enkele steun of respect”

Het wordt druk in Brussel zaterdag. In het Ter Kamerbos verzamelen zowel anarchisten van La Boum als coronasceptici die een “manifestatie voor vrijheid” houden én sympathisanten van de gevluchte militair Jürgen Conings.

Dat mensen samenkomen om hun stem te laten horen, is op zich geen probleem. De vrijheid van meningsuiting is een fundamentele hoeksteen van onze samenleving en daar moeten we over waken, hoe politiek ...

AANGERADEN