Beestjes op je tuinplanten? Deze alternatieven zijn er voor gif

De groenman

Beestjes op je tuinplanten? Deze alternatieven zijn er voor gif

Het kan gebeuren dat lastige beestjes meer aanwezig zijn dan je lief is of de tuinplanten aankunnen. Grijp niet naar gif! Er zijn natuurlijke belagers voor elke plaag. Haal er desnoods reservetroepen bij.

De natuur, en dus ook elke tuin, streeft steeds naar een biologisch evenwicht. Ook wat de aanwezigheid van insecten betreft: lastige én nuttige. Veel bladluizen? Het aantal lieveheersbeestjes en oorwormen ...

AANGERADEN