Franstalige vakbonden dienen stakingsaanzegging in voor ziekenhuizen voor 17 juni

Bron © BELGA

Foto: Boumediene Belbachir

De Franstalige vakbonden CNE, SETca en CGSLB dienen een stakingsaanzegging in voor de ziekenhuizen op donderdag 17 juni. Ze hekelen de “enorme druk” waarmee het personeel te kampen heeft om de “economische en medische imperatieven” te bereiken.

Volgens de vakbonden zijn de beloftes die aan het begin van de coronacrisis werden gedaan deels ingewilligd, maar zorgt de “terugkeer naar het normale” ook voor een terugslag. Heel wat ziekenhuisdirecties willen snel opnieuw economisch rendabel zijn via overvolle programma’s in bepaalde afdelingen, en dat zonder jobstudenten aan te nemen tijdens de vakantie.

“Na de derde golf en vanwege de toenemende agressie van de patiënten en hun families tegenover de zorgkundigen, heeft het personeel echt nood aan ademruimte in de zomer”, klinkt het. “Verschillende werknemers weigeren zelfs ondersteunend personeel aan te nemen terwijl ze wachten op nieuwe verpleegkundigen op de arbeidsmarkt”, verwijzend naar de federale campagne om de studies verpleegkunde aantrekkelijker te maken.

Over het sociaal overleg in de non-profit zeggen de bonden dat elke toegave door de werknemers als een nederlaag wordt gezien, in plaats van als een verbetering van de werkomstandigheden en een manier om het personeel te behouden.

Tot slot hekelen de vakbonden dat bepaalde ziekenhuizen geen rekening hielden met de tijd voor de vaccinatie van het personeel dat niet aanwezig was toen die vaccinaties op de vloer georganiseerd werden. “De werkgeversfederaties hadden nochtans beloofd om die tijd op te nemen in de arbeidstijd.”

AANGERADEN