OESO wil dat er dringend geïnvesteerd wordt in geestelijke gezondheidszorg

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Shutterstock

Er moet dringend meer geïnvesteerd worden in de geestelijke gezondheidszorg en de kwaliteit ervan moet omhoog. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag in een rapport. De OESO heeft de hoge sociale en economische kosten in verband met psychische stoornissen en de sterke stijging van de geestelijke gezondheidsproblemen belicht.

“Landen moeten adequate steun bieden aan de getroffenen en tegelijkertijd dringend investeren in de kwaliteit van de zorg om de hoge sociale en economische kosten in verband met geestelijke gezondheidsproblemen terug te dringen”, volgens de OESO in een verklaring. “Psychiatrische diensten zijn lange tijd verwaarloosd en onvoldoende gefinancierd geweest.”

Coronavirus

Voor de gezondheidscrisis had naar schatting een op de twee mensen ooit aan een psychische stoornis geleden. De coronapandemie heeft volgens de organisatie geleid tot een sterke toename van geestelijke gezondheidsproblemen, vooral onder jongeren, werklozen en mensen met financiële problemen.

Volgens het rapport vertegenwoordigen de economische kosten in verband met psychische stoornissen meer dan 4,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de OESO-landen. Hoewel een deel van deze kosten een direct gevolg is van de behandeling, houdt meer dan een derde ervan verband met een lagere arbeidsdeelname en productiviteitsverlies. De kosten kunnen volgens de OESO gedeeltelijk vermeden worden door de verbetering van preventie en behandeling, en door een betere toegang tot onderwijs en werkgelegenheid.

1 psycholoog per 10.000 inwoners

Volgens het rapport verklaarde 67 procent van de mensen die geestelijke gezondheidszorg zochten, dat zij moeilijkheden hadden ondervonden om zorg te vinden. “Elf OESO-landen hebben slechts één psycholoog of minder per 10.000 inwoners.” De OESO waarschuwt dat de levensverwachting van mensen die aan ernstige geestelijke gezondheidsproblemen lijden, veel lager ligt dan de gemiddelde bevolking.

De organisatie merkt in haar verslag wel op dat de wereldwijde beoordeling wordt gehinderd door een gebrekkige beschikbaarheid aan gegevens.

AANGERADEN