Ex-ministers Nathalie Muylle en Maggie De Block dienen wetsvoorstel in om problemen bij stages van artsen in opleiding aan te pakken

 

Kamerleden Nathalie Muylle (CD&V) en Maggie De Block (Open VLD), de voormalige ministers van Werk en Volksgezondheid, hebben een wetsvoorstel ingediend om het statuut van artsen in opleiding te versterken. Bedoeling is om excessen in de stages aan te pakken. Heel wat studenten moeten weken van meer dan 70 uur kloppen.

Groot pijnpunt van de opleidingen tot arts zijn de stages. Heel wat artsen in opleiding moeten lange uren kloppen. Soms duren de werkdagen zelfs tot 24 uur. De studenten kunnen geen pensioen opbouwen met die stages, er is ook geen zwangerschapsverlof voorzien, bijvoorbeeld.

Studenten klagen die situatie al langer aan en ex-ministers Muylle en De Block hopen met een wetvoorstel daar nu paal en perk aan te stellen. Daarom zijn er nu drie grote aanpassingen aan het sociaal statuut van arts-specialisten in opleiding voorgesteld:

Pensioenopbouw

Opdat assistenten hun loopbaan na 45 jaar kunnen voltooien, zou de periode van opleiding meetellen als effectief gewerkte loopbaanjaren. Zo kunnen artsen in opleiding tijdig hun pensioen beginnen opbouwen, naar het voorbeeld van de militaire dienstplicht.

Werkloosheid

Arts-specialisten in opleiding zouden toegang krijgen tot de werkloosheidsuitkering na het betalen van een éénmalige bijdrage. Hierbij zal het ziekenhuis als werkgever van de assistenten voor die bijdrage instaan. Dit komt tegemoet aan het vaak voorkomende probleem van jonge artsen die na hun opleiding niet onmiddellijk werk vinden. Momenteel hebben zij dan geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering omdat ze geen sociale bijdragen betalen.

Dubbele pet’

De stagemeester zou niet langer tegelijk de werkgever mogen zijn. Het voorstel wil een gelijkaardig systeem invoeren als bij huisartsen in opleiding. Het voorziet de oprichting van een onafhankelijke vzw die instaat voor het afsluiten van verzekeringen voor beroepsaanpak en de controle op sociale wetgeving en arbeidsvoorwaarden. Verder neemt deze vzw een deel van de financiering van de opleiding op zich om de objectiviteit binnen de opleiding te verbeteren.

“Artsen in opleiding werken keihard”, zegt Maggie De Block (Open VLD). Ze zetten hun beste beentje voor, want zo’n stage is erg belangrijk voor hun verdere carrière. Toch zien we dat het statuten grote hiaten vertoont. Met dit wetsvoorstel komen we tegemoet aan de vragen die heersen op het terrein, zoals de inspraak bij de loonvorming, correcte arbeidstijd en leren tijdens de stage: een grote stap voor de toekomstige artsen die terecht aan de alarmbel trokken.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten