Unicef: “Aantal kinderen in kinderarbeid stijgt na twee decennia opnieuw”

Themabeeld. 

Themabeeld. 

Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht, is de afgelopen vier jaar met 8,4 miljoen gestegen. Dat blijkt donderdag uit een rapport van Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (Ilo). Het is de eerste stijging in kinderarbeid in twee decennia.

cevtBron: Belga

Het rapport geeft een wereldwijde schatting weer van 2016 tot 2020. Hoewel het aantal kinderen in kinderarbeid de laatste 20 jaar daalde, is er opnieuw een stijging op te merken. Sinds 2016 is het totale aantal kinderen dat kinderarbeid verricht gestegen tot 160 miljoen.

Er is een aanzienlijke stijging op te merken in de groep kinderen van vijf tot elf jaar, nu goed voor iets meer dan de helft van het totale wereldwijde cijfer. Het aantal kinderen van vijf tot zeventien jaar in gevaarlijk werk is sinds 2016 met 6,5 miljoen gestegen tot 79 miljoen. Een groot deel van de kinderen, zowat 112 miljoen, werkt in de landbouwsector.

Bijna 28 procent van de kinderen tussen vijf en elf jaar en 35 procent van de kinderen tussen twaalf en veertien jaar die kinderarbeid verrichten, gaat niet naar school.

Wake-up call

“De nieuwe schattingen zijn een wake-up call. We kunnen niet weerloos toezien terwijl een nieuwe generatie kinderen in gevaar wordt gebracht”, zegt directeur-generaal van de Ilo, Guy Ryder. “Inclusieve sociale bescherming stelt gezinnen in staat hun kinderen op school te houden, zelfs in tijden van economische tegenspoed. Meer investeringen in plattelandsontwikkeling en fatsoenlijk werk in de landbouw zijn essentieel.”

In Sub-Saharisch Afrika hebben de bevolkingsgroei, terugkerende crisissituaties, extreme armoede en ontoereikende sociale beschermingsmaatregelen ertoe geleid dat de afgelopen vier jaar zowat 16,6 miljoen meer kinderen in kinderarbeid geduwd werden.

Wereldwijd lopen tegen eind 2022 nog 9 miljoen kinderen het gevaar van in kinderarbeid te belanden als gevolg van de pandemie. Dat aantal kan volgens het rapport zelfs oplopen tot 46 miljoen als kinderen geen toegang hebben tot essentiële sociale bescherming.

“We verliezen terrein”

Om de stijgende trend in kinderarbeid tegen te gaan, pleiten de Ilo en Unicef voor adequate sociale bescherming voor iedereen, inclusief universele kinderbijslag. Er moet ook meer geld gaan naar kwaliteitsonderwijs om alle kinderen opnieuw naar school te sturen, ook de kinderen die voor de coronacrisis niet naar school gingen. Tot slot moet er geïnvesteerd worden in kinderberschermingssystemen en moet er een einde komen aan de gendernormen en discriminatie die van invloed zijn op kinderarbeid.

“We verliezen terrein in de strijd tegen kinderarbeid en het afgelopen jaar heeft die strijd er niet eenvoudiger op gemaakt,” zegt Henrietta Fore, directeur van Unicef. “We dringen er bij regeringen en internationale ontwikkelingsbanken op aan om prioriteit te geven aan investeringen in programma’s die kinderen uit het arbeidsproces kunnen halen en terug naar school kunnen sturen, en in sociale beschermingsprogramma’s die gezinnen kunnen helpen om te voorkomen dat ze deze keuze überhaupt moeten maken.”

LEES OOK

Nu in het nieuws