Wachtlijst personen met een handicap blijft stijgen tot 16.523 wachtenden

Themabeeld 

Themabeeld ©  Shutterstock

Bron: BELGA

Uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt dat de wachtlijst eind 2020 met 545 mensen was aangegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Er waren 16.523 wachtenden. Bij de start van de Vlaamse legislatuur in 2019 werd een extra budget van 270 miljoen euro voorzien voor de periode 2020-2024. In 2020 werd 40 miljoen euro extra besteed.

Met die extra middelen zijn vanaf september onder andere zestien extra plaatsen in een multifunctioneel centrum (MFC) gerealiseerd in de provincie Antwerpen. 85 procent van de overige middelen, of 32.883.000 euro, werd toegevoegd aan het budget voor persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen. Bij de verdeling van de middelen over de prioriteitengroepen lag de nadruk op de meest dringende vragen: 85 procent ging naar prioriteitengroep 1. 

LEES OOK. Belangenverenigingen in open brief: “Mensen met een handicap tellen niet mee voor deze regering”

In 2020 werden 2.825 persoonsvolgende budgetten aan 2.553 unieke personen ter beschikking gesteld. Ongeveer 50 procent van de personen die een terbeschikkingstelling kregen, zijn nieuwe budgethouders. 50 procent had al een persoonsvolgend budget. Een persoon kan namelijk in de loop van de tijd meerdere keren een budget ter beschikking gesteld krijgen. In de meeste gevallen gaat het dan om een verhoging van het eerder ter beschikking gestelde budget of om de vervanging van een tijdelijk budget door een definitieve terbeschikkingstelling. 

Budgethouders combineren meer en meer de verschillende bestedingsmogelijkheden, cash of voucher. De corona-crisis heeft hier mogelijk een invloed gehad, denkt het VAPH. Budgethouders die door de opgelegde maatregelen niet langer naar hun residentiële opvang of dagbesteding mochten, konden via de begeleidende maatregelen ondersteuning in de thuisomgeving organiseren. Dit kon enkel via cashovereenkomsten.

“Onaanvaardbaar”

Oppositiepartij Groen reageert kritisch op het jaarverslag. “Vandaag is er geen perspectief op beter en de politieke visie op langere termijn ontbreekt. Dat gaat niet alleen ten koste van personen met een handicap zelf, maar ook van diegenen die nu voor hen moeten zorgen”, reageren voorzitter Meyrem Almaci en Vlaams Parlementslid Ann De Martelaer. 

Voor hen verdienen zowel de personen met een handicap zelf, als hun mantelzorgers beter. “Met dergelijke lange wachtlijsten dringt een uitbreiding zowel van de middelen voor het aanpakken van de wachtlijsten als van de periode die voorzien is voor mantelzorgverlof zich op. We moeten durven evolueren naar drie maanden mantelzorgverlof”, luidt het.

LEES OOK. Frederik is eerste persoon met Down die job vindt op reguliere arbeidsmarkt: “Kon van hobby mijn beroep maken” (+)

Dat 16.523 volwassenen met een handicap op gespecialiseerde hulp wachten, is voor Groen onaanvaardbaar veel. “Wij begrijpen zeer goed dat je wachtlijsten niet zomaar van de ene op de andere dag kan wegtoveren, maar een beleid dat wil excelleren moet tussentijdse doelen durven stellen en moet die doelen willen halen. Die urgentie ontbreekt”, meent Ann De Martelaere.

LEES OOK

Nu in het nieuws