Jeugdwerkloosheid aanpakken is prioriteit in Klein-Brabant Vaartland

De burgemeesters en de schepenen van sociale zaken van Willebroek, Puurs-Sint-Amands en Bornem samen met Bjorn Cuyt van VDAB (tweede van links) Foto: Ward Bosmans

Willebroek / Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Bornem / Puurs-Sint-Amands -

Vrijdag ondertekenden de drie gemeenten van Klein-Brabant Vaartland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VDAB. De samenwerking moet de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt aanpakken. Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid wordt het speerpunt.

De werkzaamheidsgraad van de regio Klein-Brabant Vaartland ligt op het gemiddelde van de provincie Antwerpen. Toch zijn er grote verschillen tussen de drie gemeenten. De helft van alle werkzoekenden in de regio woont in Willebroek.

“Het Vlaamse regeerakkoord heeft een werkzaamheidsgraad van 80% als doel. Door met de lokale besturen van Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek de krachten te bundelen kunnen we gerichter oplossingen zoeken voor de knelpunten die specifiek zijn voor deze gemeenten”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB. “Nu de lucht op de arbeidsmarkt aan het opklaren is moeten we ons vooral focussen op de jeugdwerkloosheid. Bijna twee derde van de werkzoekende jongeren in Klein-Brabant-Vaartland heeft geen diploma van middelbaar onderwijs. Tegelijkertijd zijn er in de regio heel wat jobs waarvoor er geen diploma’s nodig zijn. Denk maar aan de vele logistieke bedrijven. Het activeren van deze kansengroepen is een prioriteit.”

Drempels wegwerken

Eind mei telde Klein-Brabant Vaartland 1810 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13% minder dan een jaar geleden. Schepen Yvo Van Damme (CD&V) van Puurs-Sint-Amands zegt dat de gemeente dit jaar zelf al startte met het project ‘groenmakers, gelukmakers’, waarbij werkzoekenden uit de kansengroepen technische vaardigheden en arbeidsattitudes aangeleerd krijgen binnen de groendienst van de gemeente. Schepen Elke Cuyt (Iedereen Bornem) zet in op het wegwerken van drempels. “Drempels als digitalisering, mobiliteit en kinderopvang zijn heel belangrijk. Zeker wanneer werkzoekenden zich moeten verplaatsen naar het VDAB-kantoor in Boom.” Schepen Bavo Anciaux (Open VLD) van Willebroek wil een betere match creëren tussen werkzoekenden en lokale ondernemers. “Het is onze ambitie om lokale opportuniteiten duidelijk in beeld te krijgen.”

Door Ward Bosmans
AANGERADEN