Alle pelsdierkwekerijen in Vlaanderen sluiten de deuren, Open VLD tempert de verwachtingen

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Er komt wellicht sneller dan verwacht een einde aan de pelsdierkweek en het gebruik van dwangvoeding in Vlaanderen. De aanwezige bedrijven moesten eind 2023 de deuren sluiten, maar volgens Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) hebben ze allemaal nu al een aanvraag tot stopzetting ingediend. Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD) waarschuwt in een reactie dat het toch nog lang kan duren.

Omwille van de verplichte sluiting in 2023 werd in een schadevergoeding voorzien. Die neemt jaarlijks met tien procent af, om de uitbaters aan te sporen om vroeger te sluiten. In april werd al een eerste keer verminderd met tien procent.

Alle veertien nog actieve pelsdierkwekerijen én de ene producent van foie gras in Vlaanderen hebben nu een aanvraag tot stopzetting ingediend. Slechts één bedrijf kiest voor een reconversie: de anderen gaan voor een stopzetting van alle activiteiten. Een zogenaamde Landcommissie bepaalt de waarde van elk bedrijf: op basis van die inschatting wordt vervolgens de precieze schadevergoeding vastgelegd.

“Ik ben blij dat de bedrijven niet per se willen doorgaan tot het bittere einde en de beslissing die we in Vlaanderen genomen hebben nu aanvaarden”, zegt Weyts. “Voor ons is het achterhaald om dieren louter voor hun pels te doden of om dwangvoeding te gebruiken.”

“Paar stappen overgeslagen”

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD) tempert het enthousiasme. “Ik heb de indruk dat de minister een paar stappen overslaat”, zegt ze. “De nertsenhouders hebben inderdaad een aanvraag tot stopzetting ingediend. Dat wil echter niet zeggen dat al die bedrijven ook al een voorstel tot schadevergoeding hebben gekregen, laat staan dat ze dat zonder meer aanvaarden. De prijzen van nertsenpelsen zijn de laatste tijd fors de hoogte ingegaan, onder meer omdat marktleider Denemarken miljoenen nertsen heeft gedood vanwege een coronabesmetting. Daarnaast houden de parameters voor het berekenen van de schadevergoeding eerder rekening met de jaren waarin de pelsprijzen op een bodemkoers zaten.”

De Vroe roept daarom opnieuw op om de nertsenhouders een evenwichtig en fair voorstel tot schadevergoeding aan te bieden in ruil voor het stopzetten van hun activiteiten. “Die ethische keuze hebben we in Vlaanderen met z’n allen gemaakt. Wie daardoor gevat wordt, moet zoals elke andere ondernemer evenwichtig en fair vergoed worden.”

Ze maant de minister aan tot spoed. Het decreet bepaalt immers dat de stopzetting pas moet gebeuren op 31 december van het jaar waarin de nertsenhouders het aanbod tot schadevergoeding hebben aanvaard (2021 of 2022).

AANGERADEN