Sciensano houdt cijfers over coronadoden per ziekenhuis voor zich

Gezondheidsinstituut Sciensano heeft dinsdag geweigerd om in de Bijzondere Kamercommissie Covid-19 in het federaal parlement cijfers te geven per ziekenhuis over het aantal overleden coronapatiënten.

Volgens Sciensano zouden die ruwe cijfers – zonder context over de achtergrond van de betrokken patiënten – erg verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Denk aan ziekenhuizen die door de nabijheid van verschillende rusthuizen veel oudere patiënten opnamen, in vergelijking met ziekenhuizen waar amper rusthuisbewoners met corona naartoe gingen. Sciensano vreest ook voor de eventuele gevolgen, waarbij besmette mensen in de toekomst vooral naar die ziekenhuizen zouden trekken, die goede coronacijfers kunnen voorleggen, “wat het crisisbeheer in de ziekenhuizen in gedrang kan brengen.”

Oppositiepartijen N-VA en ook PVDA reageerden woest, nadat al verschillende keren was beloofd dat de cijfers gingen worden vrijgegeven. Maar ook de meerderheidspartijen vroegen nadrukkelijk “meer transparantie”. Er komt nu nieuw overleg met Sciensano en de FOD Volksgezondheid, waarbij het de bedoeling is dat er strak wel cijfers worden vrijgegeven, maar dan met voldoende context.

Door wer
AANGERADEN