Ook in Limburg zijn waterlopen en sites vervuild met PFOS

De hoogste concentratie van PFOS werd niet teruggevonden aan de ondertussen bekende M3-site in Zwijndrecht, maar wel in de Melsterbeek in Herk-De-Stad. 

De hoogste concentratie van PFOS werd niet teruggevonden aan de ondertussen bekende M3-site in Zwijndrecht, maar wel in de Melsterbeek in Herk-De-Stad. ©  Karel Hemerijckx

Hasselt -

Ook in onze provincie zijn er sites die vervuild zijn met de gevaarlijke stof PFOS. Een onderzoek van Ovam bracht al in 2018 aan het licht dat er op verschillende oefenterreinen van de brandweer en een aantal productiefaciliteiten sprake is van bodem- en grondwatervervuiling.

Mark van Luyk

Lees ook

Nu in het nieuws