Budget van justitie wordt tegen 2024 opgetrokken met half miljard euro: “Sneller, straffer en menselijker”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) 

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ©  BELGA

Het budget voor de verschillende actoren van justitie wordt tegen 2024 opgetrokken met bijna een half miljard euro. Daarbovenop wordt er in de periode 2021-2016 nog eens 137 miljoen euro geïnvesteerd in de digitalisering van justitie, geld dat komt uit het Europese relancefonds (Recovery en Resilience Facility - RFF). Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) woensdag aangekondigd. “Het gaat om een historische investering”, klinkt het. “We willen justitie sneller, straffer en menselijker maken.”

jvhBron: BELGA

“Na decennia van besparingen gaan we justitie de komende jaren een nieuwe start geven”, zegt minister Van Quickenborne. “We hebben het voorbije jaar gemerkt dat de drive bij heel veel mensen van justitie aanwezig is. Ondanks alle corona-uitdagingen, is justitie erin geslaagd zijn maatschappelijke taak te blijven vervullen. Tegelijkertijd heeft corona aangetoond dat justitie wel degelijk kan veranderen, en dat digitalisering wel degelijk mogelijk is. Enkele jaren geleden werd bijvoorbeeld geen enkel verzoekschrift digitaal ingediend, in 2020 waren dat er plots één op vier.”

“Maar de talentvolle en gedreven mensen van justitie moeten ook de nodige middelen en ondersteuning krijgen”, gaat de minister verder. “Het huidige budget is 2 miljard euro, tegen 2024 komt daar bijna een half miljard bij. De helft daarvan komt van de budgetverhoging van justitie zelf, daarnaast zal er in 2024 209 miljoen euro voorzien worden om meer mensen toegang te geven tot de tweedelijnsbijstand, de zogenaamde pro deo-regeling. We voorzien ook 137 miljoen euro aan middelen uit het Europees relancefonds voor de digitalisering van justitie.”

Volgens de minister gaat het niet om een lineaire budgetverhoging, maar om slimme investeringen om bepaalde problemen aan  te pakken. Zo komt er heel wat extra personeel, tegen eind 2022 al 1.401 bijkomende mensen, waarvan 827 voor de rechterlijke orde. Daar zitten 116 magistraten bij maar ook 67 referendarissen, 106 parketjuristen en 113 griffiers. Een aantal rechtscolleges die kampen met een grote gerechtelijke achterstand, krijgen extra personeel. Dat is onder meer het geval voor het Brusselse hof van beroep, waar 15 extra krachten worden aangeworven. Ook het gevangeniswezen krijgt extra personeel, 199 mensen om precies te zijn. 

Digitalisering

Met een plan in vijf stappen wil de minister ook eindelijk werk maken van een grondige digitalisering van justitie. Zo moet er behoorlijk informaticamateriaal en bijbehorende software komen, en wordt er werk gemaakt van het digitaal dossier en een digitale databank met alle vonnissen en arresten. 

“Die digitalisering zal niet meer top-down gebeuren, maar vanuit de noden op het terrein”, zegt minister van Quickenborne. “We gaan 7 ICT-experts uit de verschillende entiteiten en diensten samenbrengen in een digitale cockpit, de Digital Transformation Office. De 137 miljoen euro die we uit het relancefonds krijgen, is een unieke kans.”

Om justitie menselijker te maken, worden de inkomensgrenzen voor de tweedelijnsbijstand gradueel verhoogd. In alle provincies komen er Zorgcentra Seksueel Geweld en voor slachtoffers van terreurdaden komen er slachtoffercoaches. 

Alle celstraffen uitgevoerd

Minister Van Quickenborne spreekt ook de ambitie uit om de gedetineerden beter te begeleiden, en tegelijkertijd komaf te maken met de gebrekkige uitvoering van de korte gevangenisstraffen. 

“Vanaf 1 december 2021 zullen alle straffen onder de drie jaar uitgevoerd worden en het zal, net zoals bij de straffen boven de drie jaar, een strafuitvoeringsrechter zijn die individuele beslissingen zal nemen over de uitvoeringsmodaliteiten zoals beperkte detentie, elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidsstelling”, kondigt de minister aan. “Er wordt 2,1 miljoen euro uitgetrokken voor 30 extra mensen, waarvan 12 magistraten. Voor de uitvoering van de korte gevangenisstraffen voorzien we detentiehuizen in verschillende steden.”

LEES OOK

Nu in het nieuws