Incident bij 3M met schadelijke chemische stof in februari

Bron © BELGA

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Zwijndrecht -

Een leidingbreuk bij 3M in Zwijndrecht zorgde in februari dat 43 kubieke meter van de schadelijke stof natriumhydroxide vrijkwam op de bodem. Dat schrijft Gazet van Antwerpen donderdag en wordt bevestigd door Ovam. Omdat de Omgevingsinspectie niet op de hoogte werd gebracht, volgt nog een proces-verbaal.

Ovam kreegt op 4 maart melding van een incident bij 3M, bevestigt woordvoerder Jan Verheyen. Op 14 februari kwam bij het bedrijf zo’n 43 kubieke meter natriumhydroxide (NaOH) vrij na een lek in de leiding van een NaOH-tank. Het lek was het gevolg van dooi na streng vriesweer. Een deel van het product kon opgeruimd worden van de bevroren bodem. Het incident gebeurde op 500 à 600 meter van de Palingbeek, die de grens vormt met het nabijgelegen natuurgebied Blokkersdijk.

Bij Ovam werd een schadegevallenprocedure opgestart, zegt Verheyen. “Er werd een erkend bodemsaneringsdeskundige aangesteld om stalen te nemen. Op basis van die bevindingen krijgt het bedrijf tot 31 augustus de tijd om de nodige maatregelen te nemen: het kan gaan om bemaling, ontgraven van verontreinigde grond, het plaatsen van waterzuivering, enzovoort.”

Hoewel het incident correct werd gemeld bij Ovam, gebeurde dat niet bij de Vlaamse Omgevingsinspectie. “Bij klasse 1-bedrijven zoals 3M is het verplicht om incidenten te melden”, zegt woordvoerder Brigitte Borgmans. “Dat gebeurde niet. Wij bekijken nu met het bedrijf verdere stappen. Er zal een pv worden opgesteld en overgemaakt aan het parket. Die kan zelf een strafrechtelijk dossier opstarten of de gewestelijke beboetingsadministratie inschakelen.”

AANGERADEN