Seksuele intimidatie beperkt vrijheid van de helft van de jongeren

 

 ©  Getty Images/iStockphoto

91 procent van de meisjes en 28 procent van de jongens uit Antwerpen, Brussel en Charleroi hebben al last gehad heeft van seksuele intimidatie in de publieke ruimte. Bij de helft van hen beperkt het hun vrijheid. Al dienen heel weinig slachtoffers klacht in.

Uit het onderzoek blijkt dat 95 procent van de meldingen van seksuele intimidatie van meisjes komt. 50 procent van de meisjes die antwoorden neemt een omweg, vermijdt bepaalde plaatsen of wil er niet langer alleen passeren.

“Ons onderzoek toont de ware omvang van het probleem”, zegt Heidy Rombouts, Nationaal Directeur van Plan International België. Het rapport kadert in het Safer Cities-programma, waarmee Plan International seksuele intimidatie wil aanpakken in Antwerpen, Brussel, Gent en Charleroi. Onder seksuele intimidatie vallen bijvoorbeeld nafluiten, achtervolgen en ongewenste aanrakingen.

Plan International België bevestigt dat het probleem niet afnam tijdens de pandemie. Seksuele intimidatie verplaatste zich van drukke locaties zoals cafés en festivals, die moesten sluiten, naar verlaten plekken met weinig sociale controle. Tijdens de lockdown waren er minder omstaanders op straat, wat de drempel verlaagde voor daders om meisjes lastig te vallen.

Meestal is seksuele intimidatie verbonden aan bepaalde activiteiten: 31 procent gebeurt tijdens het wandelen op straat, 15 procent op het openbaar vervoer en 17 procent tijdens een vrijetijdsactiviteit zoals bij het uitgaan of in een park. Hoewel 31 procent van de meisjes ’s avonds werd belaagd, geeft 25 procent aan dat het “op elk tijdstip” kan gebeuren.

Amper hulp, amper klachten

Slechts 6 procent van hen diende klacht in bij de politie. Uit het lage aantal klachten bij de politie blijkt volgens Plan dat de slachtoffers ook daar op weinig steun hoopten. Een klein deel van de bevraagden gaf zelfs expliciet aan dat ze weinig verbetering verwachten. Volgens de gebruikers van het platform is er een speciale rol weg­gelegd voor omstanders in gevallen van seksuele intimidatie. 80 procent van de bevraagden kreeg geen hulp van omstaanders. In Antwerpen gaf zelfs 97 procent aan dat ze door niemand werden geholpen.

Plan werkte daarom samen met haar jongerenactivisten een reeks aanbevelingen uit. Daaronder de vraag om aanspreekpunten te trainen – bij de politie, maar ook in het jeugdwerk en op het openbaar vervoer.

Naast aanspreekpunten in verschillende sectoren, vraagt Plan International preventieve campagnes gericht op omstaanders. Ook de creatie van beschermende safe spaces en het opnemen van seksuele intimidatie in gemeentelijke reglementen staan op de lijst. “Tot slot pleiten we ervoor om jonge vrouwen van meet af aan te betrekken bij stadsontwikkelingsprojecten, zodat er rekening wordt gehouden met hun perspectief.”

OPROEP. Het Nieuwsblad zoekt jongeren die zelf slachtoffer geworden zijn van seksuele intimidatie op straat en daarover willen getuigen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten