Areaal aardappelen voor het eerst in jaren gedaald omdat we minder frieten eten

Bron © BELGA

Foto: Shutterstock

Voor het eerst in jaren is het landbouwareaal aan aardappelen in Vlaanderen gedaald. Oorzaken zijn de dalende vraag naar verse aardappelen en verwerkte producten, zoals puree en frieten.

Het Departement Landbouw en Visserij ziet door de dalende vraag een daling van bijna 1.487 hectare in 2020 naar iets meer dan 1.420 hectare dit jaar, goed voor een afname met 6,5 procent. Landbouwers tonen dit jaar dan weer wel meer interesse in allerlei groenten. Vooral spruiten en uien doen het goed, met een stijging van respectievelijk 12,3 en 20 procent van het areaal. Bij de spruiten heeft dat te maken met een sterk toegenomen vraag van de diepvriesindustrie. De uien tekenen al jaren een stijging op, maar dit jaar is de uitbreiding van het areaal volgens Landbouw en Visserij “uitzonderlijk groot”. Dat heeft vooral te maken met de goeie rendementen van de afgelopen jaren, klinkt het.

Bonen en spinazie doen het dit jaar dan weer minder goed, met dalingen van respectievelijk 9,6 en 4,5 procent van het areaal. De opbrengsten van de bonen vielen de afgelopen jaren tegen, waardoor veel landbouwers hun areaal afbouwen. Spinazie is dan weer een moeilijke teelt geworden omdat een aantal gewasbeschermingsmiddelen niet langer gebruikt kunnen worden.

Granen

Ook bij de granen ziet het Departement Landbouw en Visserij een aantal verschuivingen. De wintertarwe gaat met 9 procent omhoog, vooral omdat de zaaiomstandigheden in het najaar van 2020 optimaal waren. Korrelmaïs en zomergerst worden dan weer fors minder geplant, met dalingen van respectievelijk 8,3 procent en 21 procent. Voor de zomergerst ligt dat vooral aan de minder gunstige prijsvorming van gerst tegenover tarwe, klinkt het. Het speltareaal doet het wel goed, door een toename van de vraag in bepaalde nichemarkten. Spelt maakt wel een erg klein deel uit van het totale areaal in de graansector.

Het areaal aan vezelvlas neemt een diepe duik. Daar is dit jaar bijna een kwart minder van aangeplant. Dat komt omdat de opbrengsten vorig jaar tegenvielen door de droogte, maar ook door de sterk verminderde vraag naar gezwingeld vlas. China is daar een grote afnemer van, maar door de coronapandemie haakten veel geïnteresseerden af.

Fruit stabiel

In de fruitsector zijn er dit jaar tot slot geen grote veranderingen. Het areaal aan aardbeien nam ligt toe met 2 procent, de appelen tekenen een daling van iets meer dan 2 procent op. Het areaal aan peren blijft status quo en in de sierteelt stijgt het globale areaal met 3,6 procent.

AANGERADEN