Voorlopig geen voorzorgsmaatregelen nodig door PFAS-vervuiling Kleine-Brogel

Bron © BELGA

Foto: MHB Marc Herremans

Peer -

Er zijn voorlopig geen voorzorgsmaatregelen nodig nadat zaterdag bekend was geraakt dat er aan de militaire brandweerkazerne van de vliegbasis in Kleine-Brogel (Peer) een PFAS-vervuiling was vastgesteld. “Het gaat om een erg beperkte zone, een voormalige oefen-blussite van de brandweer, waar in het verleden veelvuldig gebruik werd gemaakt van het PFAS-houdend brandblusschuim. Er zijn voorlopig geen voorzorgsmaatregelen nodig of er moeten geen gezondheidskundige acties ondernomen worden”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V) van Peer maandag.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de beschikbare meetwaardes onderzocht en besproken met het stadsbestuur. Afvalstoffenmaatschappij OVAM zal verder metingen uitvoeren om een beter zicht te krijgen op een eventuele verspreiding buiten de vliegbasis. Het stadsbestuur en het Agentschap volgen deze nieuwe metingen nauwgezet op en zullen op basis daarvan opnieuw evalueren of er voorzorgs- of andere maatregelen nodig zijn.

OVAM verwittigde eind vorige week het Agentschap Zorg en Gezondheid over meetresultaten rond de tarmac van Kleine-Brogel. “Het gaat om hoge meetwaardes, afkomstig van het veelvuldig gebruik van het PFAS-houdend brandblusschuim. Er is geen bewoning in de buurt waardoor we nu de nood niet zien om maatregelen te nemen. Ongeacht de metingen in Kleine-Brogel adviseren we sowieso in heel Vlaanderen om voldoende te variëren in voeding en bijvoorbeeld niet alleen groenten uit eigen tuin te eten, maar ook van andere herkomst”, aldus Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Burgemeester Steve Matheï heeft bij de bevoegde instanties aangedrongen om snel meer metingen te doen. “Het is op zich goed nieuws dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor de bewoners, maar we willen toch voldoende zicht op de situatie krijgen. Intussen zijn onze diensten gestart met het in kaart brengen van de aangelanden van de terreinen van de vliegbasis. Zo krijgen we zicht op het gebruik van die terreinen, bijvoorbeeld door landbouw of grondwaterwinningen. Deze gegevens gaan dan naar OVAM,” aldus de burgemeester van Peer.

AANGERADEN