Antwerpse groenen vragen om Oosterweel stil te leggen, De Wever bijt van zich af

Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen (N-VA). Foto: ISOPIX

Op de Antwerpse gemeenteraad heeft oppositiepartij Groen ervoor gepleit de Oosterweelwerken “vanuit het voorzorgsprincipe” stil te leggen, tot er duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s van de PFOS-vervuiling. Daarmee herhaalt de partij een eis die ze eerder in het Vlaams Parlement heeft bepleit. Daar botste ze toen op bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD), die enkel aankondigde dat ze aan experts zou vragen of er nood is aan extra veiligheidsmaatregelen.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) beet van zich af en herhaalde dat de Vlaamse onderzoekscommissie duidelijk zal maken dat hij zich niets te verwijten heeft. “Volksgezondheid staat voorop in élk dossier”, verzekerde De Wever, die de Oosterweelwerken net “een deel van de oplossing” noemde.

De (digitale) gemeenteraad hield maandagavond een extra zitting naar aanleiding van de vervuiling met PFOS, die tijdens de Oosterweelwerken naar boven is gekomen. De oppositiepartijen richtten daarbij hun pijlen op de rol van De Wever in 2017, toen er plannen waren om via een persbericht en infoavonden de bevolking in te lichten over de vervuiling. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.

“U hebt de keuze gemaakt waarover de bevolking werd ingelicht en waarover niet”, aldus Groen-fractieleider Imade Annouri. Ze noemde het een “onaanvaardbare keuze” om de informatie uit 2017 in beperkte kring te houden. “Het is aan het stadsbestuur om zijn inwoners te beschermen.” PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens was het met Annouri eens: “U hebt vier jaar lang niet gecommuniceerd.” Hij vond dat na het rapport van 2017 extra stalen genomen hadden moeten worden. Mertens vreest dat de Vlaamse onderzoekscommissie een “doofpotoperatie” wordt omdat “verschillende partijen elkaar de hand boven het hoofd zullen houden”

Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy vroeg zich af of De Wever geen grote publiekscommunicatie had moeten opzetten, maar maakte zich de bedenking dat dit roet in het eten van de Oosterweelwerken zou hebben gegooid en dat De Wever dat wel kon missen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

“Geen geheim”

De Wever wees er tijdens zijn tussenkomst op dat PFOS-vervuiling rond de 3M-site “geen geheim” was, maar integendeel al sinds jaar en dag algemeen bekend. Volgens De Wever was er bij de beruchte communicatie aan het stadsbestuur in 2017 echter geen sprake van gezondheidsrisico’s. “Als in de documenten had gestaan dat de gezondheid in gevaar was, had niemand mij kunnen tegenhouden om daarover te communiceren en ik ga ervan uit dat dat ook voor de andere betrokkenen geldt”, zegt hij. “Maar er stond zwart op wit dat er géén gevolgen waren voor de humane populatie.”

Dat het gemeentebestuur van Zwijndrecht niet werd ingelicht, trok De Wever sterk in twijfel. “In de onderzoekscommissie zal blijken wie wat wanneer heeft doorgespeeld aan wie”, aldus De Wever, die met name oppositiepartij Groen - die in Zwijndrecht de burgemeester levert - aanraadde om dat goed op te volgen. “Ik word niet graag voor leugenaar uitgemaakt.” De Wever verweet de oppositiepartijen die kritiek uitten verder “profeten van het verleden” te zijn. “Jullie zeggen eigenlijk dat we met de normen van vandaag hadden moeten ingrijpen in het verleden”, aldus nog De Wever.

De Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter herhaalde wel dat er destijds een publiekscommunicatie had moeten gebeuren. “Maar niet over gezondheid, want die inzichten zijn recent”, stelt hij. “De boodschap had moeten zijn: dit zit er in de grond, maar we gaan dat weghalen.”

Door pl,agg
AANGERADEN