Sociaal akkoord goedgekeurd door vakbonden

 

 ©  Kristof Vadino

Bron: BELGA

De drie vakbonden hebben het ontwerp van sociaal akkoord goedgekeurd. Dat is meteen goed nieuws voor de regering.

Vakbonden en werkgevers bereikten op 8 juni een ontwerp van akkoord over enkele belangrijke sociale dossiers. Zo gaan de minimumlonen stapsgewijs omhoog, kunnen oudere werknemers vanaf 55 jaar deeltijds of halftijds in landingsbanen (een vorm van tijdskrediet) stappen en blijft SWT - het vroegere brugpensioen - mogelijk vanaf 60 jaar. Er kunnen ook fiscaalvriendelijke overuren worden gepresteerd en er komt meer tijd voor de gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden.

De bonden moesten het ontwerpakkoord wel nog groen licht geven. Dat is dinsdag gebeurd. ACV keurde het ontwerp goed met 58,68 procent van de stemmen. Bij het ABVV was de stemming erg nipt. Er is sprake van 49,06 procent voor, en 49,01 procent tegen. Bij de liberale vakbond was de goedkeuring met 88 procent het grootst.

Ondernemersorganisatie Unizo keurde het ontwerp eerder al goed, donderdag buigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zich over het ontwerp.

Regering blij

De regering keek alvast uit naar de stemming. Zonder het akkoord van de vakbonden dreigde het hele dossier immers weer in haar schoot te belanden. Een dikke maand geleden moest de regering al het meest heikele punt - met hoeveel de lonen mogen stijgen - oplossen en kwam ze met een voorstel dat intussen al in eerste lezing door de ministerraad is goedgekeurd. Hierdoor zouden de lonen in de private sector met 0,4 procent mogen stijgen bovenop de index en zouden bedrijven die het vorig jaar goed deden een coronapremie van maximum 500 euro mogen uitkeren. Bovendien dreigde door een njet van de vakbonden ook de sociale vrede in het gedrang te komen. Die vrede komt nu niet meteen in het gedrang.

Het overleg zal nu verhuizen naar de sectoren, waar het in concrete sectorafspraken zal worden gegoten.

.

Nu in het nieuws