1 op de 10 jongeren één jaar na verlaten schoolbanken werkzoekend

 

 ©  An Nelissen

In 2019 verlieten 65.311 jongeren in Vlaanderen de school. Eén jaar later, in 2020, was 10% of 6.600 van deze schoolverlaters bij VDAB ingeschreven als werkzoekend. De coronacrisis treft ook jongeren die de schoolbanken verlaten. Dat blijkt uit het jaarlijks schoolverlatersrapport van VDAB.

Hoe hoger geschoold, hoe kleiner de kans om na een jaar werkzoekend te zijn. Ook STEM-schoolverlaters doen het goed op de arbeidsmarkt en jongeren met een zorgdiploma blijven hard nodig én vooral gegeerd. “Binnenkort moeten heel wat jongeren een keuze maken over de studierichting die ze willen volgen. Weten welke studierichtingen goed scoren, kan helpen om die keuze te maken. Op dat vlak zien we wit jaar geen verrassingen in het schoolverlatersrapport”, zegt Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk.

Coronacrisis

“Wel blijkt dat de coronacrisis ook de jongeren treft. 1 op de 10 heeft een jaar na het verlaten van de schoolbanken geen job. Toch zijn er al positieve signalen. In de maandelijkse werkzoekendencijfers zien we duidelijk dat het aantal jongeren dat werkzoekend is sterk daalt dit jaar. Ik doe nu vooral een oproep naar onze jongeren om een richting te kiezen die hen echt interesseert en passioneert. Wie droomt van een eigen kapperszaak of beroep als reisprofessional, moet daarvoor durven gaan. Met deze informatie willen we jongeren wel meer bewust maken van hun keuze en de invloed die die keuze kan hebben op de professionele loopbaan, zeker in tijden van crisis.”

Het schoolverlatersrapport 2021 onderzoekt de jongeren die in 2019 de school verlieten en hoeveel van deze schoolverlaters op 30 juni 2020 als werkzoekend waren ingeschreven bij VDAB. De onderzochte jongeren betraden de arbeidsmarkt dus op een moment dat er nog geen sprake was van corona en dat de Vlaamse arbeidsmarkt het vrij goed deed, met een hoog aantal vacatures. Vanaf maart 2020, met de ingang van de lockdown en strikte maatregelen, kregen we een andere situatie en nam het aantal werkzoekenden opnieuw toe, samen met een terugval van het aantal vacatures. Sommige jongeren vonden daardoor moeilijker hun weg op de arbeidsmarkt. Het gaat vooral over schoolverlaters uit opleidingen die gelinkt kunnen worden aan sectoren en beroepen waar de werkgelegenheid zwaar te lijden had onder de vroege coronacrisis en waarin er minder kansen op een job waren. Denk aan studenten uit opleidingen in horeca, toerisme en schoonheidsverzorging.

Investeringen

“Dat een crisis een impact kan hebben op de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters of jongeren is niet nieuw”, zegt de minister. “Daarom dat ik samen met het Europees sociaal fonds ongeveer 50 miljoen euro investeer de komende 3 jaar in 50 lokale partnerschappen over heel Vlaanderen om meer dan 12.000 kwetsbare jongeren onder de 30 jaar te begeleiden naar werk en drempels hierbij weg te helpen. Deze partnerschappen bestaande uit gespecialiseerde jongerenorganisaties, lokale besturen en VDAB willen een antwoord bieden op enkele knelpunten in de dienstverlening naar kwetsbare jongeren, zoals de versnippering en overlap in het aanbod en de vele doorverwijzingen. De partnerschappen bundelen expertise in verschillende levensdomeinen, zodat ze kunnen inspelen op zeer uiteenlopende hulpvragen van jongeren.”

 (thv)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten