Frank Vandenbroucke: “Geen sprake van om nulbijdragemaatregel te schrappen”

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) is niet van plan om de vrijstelling van sociale bijdragen bij een eerste aanwerving te schrappen. Het is wel de bedoeling om de nulbijdrage in te perken, zowel in tijd als in bedrag, verduidelijkte hij.

De regering-Michel voerde tijdens de vorige legislatuur een volledige en permanente vrijstelling in van de sociale bijdragen voor de eerst aangeworven werknemer in. Dat moest beginnende ondernemers een duwtje in de rug geven en de jobcreatie stimuleren. Maar volgens instanties als het Rekenhof en het Planbureau heeft de maatregel niet het gewenste effect. Ze is bovendien duur, met een kostprijs van 1 miljard euro per jaar op kruissnelheid.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft de maatregel nu laten evalueren door de Nationale Arbeidsraad en heeft volgens De Tijd al een voorstel ingediend om ze bij te stellen. Zeer tegen de zin van coalitiepartner MR. “Dat voorstel gaat volledig in tegen het regeerakkoord dat in het levenslange behoud voorziet van de maatregel die door Willy Borsus is ingevoerd”, tweette voorzitter Georges-Louis Bouchez naar aanleiding van een soortgelijk artikel in La Libre woensdag.

MR-Kamerlid Florence Reuter vertolkte de frustratie donderdagmiddag in de Kamer. “Die maatregel is verworven in het regeerakkoord en helpt duizenden zelfstandigen en ondernemers. Bovendien zijn het de sectoren die het meest door COVID getroffen werden, die daar het meeste voordeel uit halen. Tot slot is de timing ongelukkig: net nu de ondernemers het hoofd weer boven water steken, riskeren ze een essentieel hulpmiddel te verliezen.” Ook cdH-politica Catherine Fonck toonde zich scherp voor de plannen van Vandenbroucke. “50.000 ondernemers worden hierdoor getroffen, en hun onbegrip is begrijpelijkerwijze totaal.”

Vandenbroucke zelf benadrukte dat het niet de bedoeling is om de maatregel volledig te schrappen. “Daar is geen sprake van.” Wel zouden er een aantal aanpassingen worden doorgevoerd, waardoor de steun in tijd en bedrag wordt beperkt. Concreet zou de vrijstelling van RSZ-bijdragen voor de eerste werknemer beperkt worden tot 3.100 euro per kwartaal voor de eerste tien kwartalen, 2.100 euro voor de volgende acht en nog eens 900 euro voor de laatste acht kwartalen. Dat komt neer op 6,5 jaar lang rsz-korting ten belope van 55.000 euro, benadrukte Vandenbroucke. “Dat gaat dus om een belangrijk bedrag, en ik denk dat dat absoluut gewettigd is.”

Daarnaast zou de maatregel ook aangepast worden om het systeem logischer te maken, om misbruik tegen te gaan maar ook om hindernissen voor ondernemers weg te werken, zei Vandenbroucke nog. De voorstellen zijn integraal opgenomen in wetsontwerpen en kb’s, maar die liggen nog ter discussie bij de regering. “Ik wil niet vooruitlopen op de conclusies, maar ik wil er wel op wijzen dat een belangrijke steun voor de indienstneming van een eerste werknemer absoluut ons doel blijft.”

Reuter reageerde enigszins gerustgesteld. “Ik ben blij om te horen dat er geen sprake van is om de maatregel te schrappen, en dat het om voorstellen gaat en nog niet om beslissingen. Wij kunnen ons vinden in aanpassingen, maar mijn fractie zal een systeem van steun voor zelfstandigen die een eerste werknemer aanstellen ten stelligste blijven verdedigen.” Fonck bleef kritischer: “met die maatregelen wordt het hele dispositief eigenlijk gewoon ontmanteld”, zei ze.

AANGERADEN