Weer conflict op komst met federale regering en weer is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez erbij

 

 ©  BELGA

Het zint de liberalen, MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op kop, niet dat de socialisten willen morrelen aan een maatregel van de vorige regering. Die stelde bedrijven vrij van sociale bijdragen voor hun eerst aangeworven werknemer. Het Rekenhof maakt er gehakt van: de maatregel is vooral duur en inefficiënt. Maar Bouchez lost de trofee van voormalig premier en partijgenoot Charles Michel niet.

Arnout Gyssels

Hoofdpunten