Conflict tussen Open VLD Brussel en Els Ampe loopt zo hoog op dat voorzitter Lachaert wil ingrijpen

 

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert is bereid om te bemiddelen nadat de Brusselse afdeling een klacht heeft ingediend bij de statutaire commissie tegen Vlaams Parlementslid Els Ampe.

LEES OOK. Open VLD Brussel dient klacht in tegen partijlid Els Ampe

De directe aanleiding voor de klacht zijn de filmpjes die Ampe begin mei postte tijdens een nachtelijk opstootje ­tussen feestvierders en politie in Elsene. Daarin vraagt ze het ontslag van de Elsense burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo), omdat hij volgens Ampe zijn politie de opdracht zou hebben gegeven om mensen op de grond te gooien.

Tegen welke statuten ze daarmee gezondigd heeft, is niet meteen duidelijk. Wel ligt Ampe nu al bijna twee jaar op ramkoers met het afdelingsbestuur. Thomas Ryckalts, de voorzitter van de Brusselse Open VLD die de klacht tegen Ampe indiende, onthoudt zich van elke commentaar. Ook Brussels minister Sven Gatz, die de functie uitoefent waar Ampe in 2019 haar zinnen had op gezet, zwijgt.

Volgens Ampe vraagt haar afdeling haar uitsluiting uit de partij. “Het is aan de statutaire commissie om zich uit te spreken”, zegt nationaal voorzitter Lachaert, die wel benadrukt dat er over Ampe geen functioneringsproblemen zijn gemeld, ook niet door haar fractieleider in het Vlaams Parlement.

Hij is bereid te bemiddelen tussen Ampe en haar afdeling. Ampe zegt daarvoor open te staan.  (hca)

LEES OOK

Nu in het nieuws