Rekenhof legt juridische fouten bloot bij VDAB: “Belangrijke tekortkomingen”

 

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Bron: BELGA

De VDAB is meermaals juridisch incorrecte samenwerkingen aangegaan met externe partners en liet soms na een aanbesteding te organiseren waar dat vereist was. Dat zegt het Rekenhof in een kritisch rapport over het uitbestedingsbeleid van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.

De Vlaamse regering ziet de VDAB als een “regisseur”, die moet samenwerken met private en publieke partners. Maar die uitbesteding van taken loopt niet zoals het hoort, zo stelde het controleorgaan vast. Er ontbreekt een kader en de wijze waarop de samenwerkingen vorm kregen, was “meermaals juridisch betwistbaar”. Subsidies en overeenkomsten waren verschillende keren wettelijk niet in orde, zo staat in het rapport. 

De VDAB neemt beslissingen om een dienstverlening uit te besteden volgens het Rekenhof zonder goed te weten of dat succesvol kan zijn bij klanten, en zonder inzicht in de (kosten)effectiviteit. De organisatie van en de controle op de dienstverlening via partners “vertoont belangrijke tekortkomingen”.

“Al jaren op de hoogte”

Nog volgens het rapport zou de VDAB vaak al jaren op de hoogte zijn van de problemen. Diverse veranderingsprojecten werden opgestart, maar meestal zonder overtuigende resultaten. Het Rekenhof somt daarom twintig aanbevelingen op om de werking alsnog te professionaliseren. 

In het rapport staat een reactie van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Zij erkent dat de doorlichting verschillende tekortkomingen aantoont die een dringende opvolging vereisen. Ze gaf de VDAB de opdracht “onmiddellijk een actieplan op te maken dat uitvoering geeft aan alle aanbevelingen van het Rekenhof”. Dat plan werd op 9 juni goedgekeurd door de raad van bestuur van de VDAB.

Geschokt

Luc Cortebeeck, voorzitter van de Raad van Bestuur van VDAB en Wim Adriaens gedelegeerd bestuurder bij VDAB hebben donderdag op een perconferentie samen met Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) gereageerd op het rapport van het Rekenhof dat juridische fouten aan het licht heeft gebracht. De vertegenwoordigers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst erkennen dat er ernstige fouten zijn gemaakt en dat ze van de gebreken op de hoogte waren.

Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) was het kritisch rapport van het Rekenhof over de juridische fouten bij de VDAB een schok, “omdat het niet de eerste keer was dat de alarmbellen afgingen”. Dat zei ze donderdag op een persconferentie. Toch ziet de minister ook dat er in de anderhalve maand, sinds ze het rapport onder ogen kregen, al intens werk is gemaakt van een actieplan om de problemen te verhelpen.

“Dat stelt me positief”, zegt Crevits. Ze hoopt dat er snel een transparant kader komt waarbinnen de keuzes voor externe partners door de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst duidelijk worden. Op termijn moet dat eenduidig kader een pluspunt zijn, maar intussen vraagt ze zich wel af waarom het er niet eerder is gekomen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten