Droogte van 2020 is officieel een ramp, landbouwers kunnen tegemoetkoming aanvragen

 
Bron: BELGA

De Vlaamse regering heeft de droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 erkend als ramp. Dat betekent dat landbouwers met teeltschade een tegemoetkoming kunnen krijgen. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die minstens 25 procent van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. De regering schat de totale vergoeding op minstens 12 miljoen euro. Dat melden Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits en minister-president Jan Jambon.

De erkenning als ramp komt er na een advies van het KMI. De ernstige droogte werd als ramp erkend in 261 Vlaamse steden en gemeenten. Getroffen boeren kunnen gedurende drie maanden hun aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.  

Landbouwers die minstens een kwart van hun totaal teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering, komen in aanmerking. Wie meer dan 50 procent van het teeltareaal verzekerd heeft, kan maximaal 80 procent vergoeding krijgen voor de niet-verzekerde teelten. Wie minder dan 50 procent van het teeltareaal verzekerd heeft, is het vergoedingspercentage 40 procent.. 

De vergoeding voor de totale schade is moeilijk in te schatten aangezien de aanvragen nog moeten gebeuren. Op basis van gegevens over de verzekerd boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn. 

“Ik ben blij dat we de geleden schade als gevolg van de extreme droogte op een correcte manier kunnen vergoeden. Als overheid is het onze plicht onze burgers tegen dit soort van calamiteiten te beschermen”, zegt minister-president Jambon. “Niet alle schade die landbouwers hebben geleden, kan vergoed worden, maar dit helpt veel landbouwers toch vooruit”, vult minister Crevits aan.

LEES OOK

Nu in het nieuws