Bart De Wever stelt tienpuntenplan tegen georganiseerde misdaad voor: “Gaan we echt wachten tot hier ook gezagsdragers of journalisten worden aangevallen?”

© rr

De moordaanslag op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt ook in Antwerpen gevoeld. Burgemeester Bart De Wever is naar eigen zeggen “aangeslagen” door het nieuws, en grijpt het incident aan om te wijzen op het belang van de strijd tegen de drughandel in zijn stad.

vdaa, dvd, jvh

“Ik ben aangeslagen door het nieuws over Peter R. de Vries. Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen?”, schreef De Wever woensdagochtend al op Twitter. “Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een dag later stelde de N-VA-voorzitter een tienpuntenplan voor om de strijd tegen de georganiseerde misdaad op te voeren. Alhoewel de aanslag op De Vries nog wordt onderzocht, is de kans erg groot dat het motief in de onderwereld gezocht moet worden. De Wever stelde het plan dan ook voor in het Crowne Plaza Hotel, en die plek mag gerust symbolisch genoemd worden. Op de parking van dat hotel werd bijna tien jaar geleden Najib Boubouh in een kogelregen geëxecuteerd. Die schietpartij was de aanleiding voor een hele golf van liquidaties in het Nederlandse misdaadmilieu en zorgde er uiteindelijk mee voor dat Ridouan Taghi uitgroeide tot een van Nederlands meest gevreesde criminelen.

Tienpuntenplan

Hoewel de link tussen Taghi en de aanslag op De Vries in dit vroege stadium van het onderzoek nog niet vaststaat, grijpt de N-VA de feiten wel aan om een tienpuntenplan voor te stellen om de strijd tegen de georganiseerde misdaad te kunnen opvoeren. “De maatschappelijke schade is van drugshandel is enorm”, zei De Wever. “Gaan we echt wachten tot hier ook gezagsdragers of journalisten worden aangevallen?”

De Wever was ook streng voor drugsgebruikers: “De link tussen drugsgebruik en de kogels die worden afgevuurd mag niet worden weggemoffeld”, zegt hij. De Wever meent dat de federale regering geen prioriteit maakt van de drugsproblematiek. Speerpunten van het tienpuntenplan dat hij voorstelt, zijn onder andere meer middelen voor politie en parket, de oprichting van een drugsagentschap en een fiscale opsporringsdienst naar Nederlands model.

Dit is het volledige tienpuntenplan:

1. De oprichting van een Kruispuntbank Veiligheid en een federaal politioneel drugsagentschap naar Amerikaans model (in de Verenigde Staten is dat de Drugs Enforcement Administration of DEA, red.). Dat orgaan zou de georganiseerde misdaad gecoördineerd bestrijden in samenwerking met onder andere de federale en lokale politie, de parketten, de gemeente, enzovoort. Het zou zich ook inschakelen in een Europees drugsagentschap en het zou verankerd zijn in de bronlanden in samenwerking met het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) van de Verenigde Naties.

2. De geografische uitbreiding van het Stroomplan, dat enkele jaren geleden werd voorgesteld. Dat plan zou worden uitgevoerd onder de regie van het federaal parket dat dan weer onder de mantel van de Nationale Veiligheidsraad zou werken. Die zou permanent een dashboard opvolgen en toelichting geven in de Kamer.

3. De oprichting van een fiscale opsporingsdienst naar Nederlands model die focust op het lamleggen van criminele geldstromen. In Nederland hebben ze de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst of FIOD.

4. Verhoogde druk door de EU op niet-EU-landen waar ofwel crimineel geld naartoe vloeit of waar criminelen zich schuilhouden.

5. Het uitbreiden van het kader voor bestuurlijke handhaving. Burgemeester moet een integriteitsonderzoek kunnen voeren naar de uitbaters van handelszaken en indien nodig het pand sluiten of de vergunning intrekken. Daarnaast krijgt hij ook de mogelijkheid om bestuurlijke maatregelen effectief te kunnen handhaven door middel van een bestuurlijke dwangsom en een bestuurlijke verzegeling.

6. Werk maken van een gedegen anticorruptiebeleid voor zowel overheidsdiensten als bedrijven, gepaard met een beroepsverbod voor verdachten (zoals het havenverbod).

7. Grondigere veiligheidscontroles op handelslijnen, in samenwerking met rederijen of andere transportbedrijven, van bronland tot bestemming, waaronder de gerichte monitoring van goederen en personeel.

8. Verbod op geanonimiseerde telefoons en geheime compartimenten in voertuigen.

9. Strengere straffen voor de georganiseerde misdaad naar analogie met terreur.

10. Het uitbreiden van de capaciteit bij het parket, de zittende magistratuur en een versterking van de coördinatie door het federaal parket.

LEES OOK

Nu in het nieuws