Vlaams Parlement keurt hervorming inburgeringsbeleid goed

 

 ©  Jan Van der Perre

Bron: BELGA

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet. De stemming verliep meerderheid (N-VA, CD&V, Open VLD) tegen oppositie (Vlaams Belang, Groen, Vooruit, PVDA).

De Vlaamse regering wil het inburgeringsbeleid grondig hertekenen. Om een inburgeringsattest te behalen moeten nieuwkomers in de toekomst slagen voor gestandaardiseerde testen voor de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie (MO).

Inburgeraars die niet werken, moeten zich verplicht inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Wie na twee jaar te weinig heeft gewerkt, moet een bijkomende taaltest afleggen. Deelnemers zullen voor elke cursus en test moeten betalen (90 euro aan het begin van de cursussen en 90 euro bij de examens, 360 euro in totaal). 

Het is ook de bedoeling om inburgeraars te koppelen aan een Vlaamse ‘buddy’ met wie ze minstens 40 uur hun Nederlands kunnen oefenen of hun sociaal netwerk kunnen uitbouwen. Het nieuwe traject start in 2022. 

Kritiek van meerdere kanten

De hervormingsplannen botsten de voorbije maanden op behoorlijk wat kritiek, onder meer van de Vlaamse sociale partners (SERV) en van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Beide organen vrezen dat de plannen “extra drempels” zullen opwerpen voor nieuwkomers. Er was ook kritiek vanuit het werkveld zelf, inclusief een protestactie aan het Vlaams Parlement vorige week. 

De kritiek op de hervorming was in het Vlaams Parlement ook te horen bij de linkse oppositie. Die partijen hebben vooral bedenkingen bij het betalend maken van het aanbod, de invoering van bindende testen, de voorziene boetes en het uitsluiten van bepaalde groepen. Voor de uiterst rechtse oppositiepartij Vlaams Belang gaat de hervorming dan weer lang niet ver genoeg en blijft het Vlaamse inburgeringsbeleid veel te soft.

Somers verdedigt

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) houdt vol dat zijn plannen zullen zorgen voor een “traject op maat” en voor “meer kansen” voor nieuwkomers. Zo krijgt elke inburgeraar een “persoonlijk inburgeringsplan, afhankelijk van zijn of haar achtergrond en opleidingsniveau”. Wie bijvoorbeeld meer tijd nodig heeft, zal die ook krijgen met extra ondersteuning. 

Volgens de minister gaat men wel van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis. “Niet om te straffen, maar juist om te emanciperen. Omdat we de nieuwkomer niet willen loslaten zonder dat hij de basiskennis heeft om volwaardig burger te zijn. Zonder kennis van de Nederlandse taal en de basisfundamenten van onze samenleving, ben je kansloos”, meent Somers. 

Somers stoort zich ook aan de kritiek van de linkse partijen op het betalend maken van het traject. “Met de mantra van vier keer 90 euro op twee jaar tijd wordt een emancipatorische beweging neergesabeld. Men is blind voor alle nieuwe kansen in het decreet. Dat maakt me opstandig”, aldus Somers.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten