Ernstige technische problemen in Forensisch Psychiatrisch Centrum: noodknoppen werken niet voldoende, veiligheid personeel is niet gegarandeerd

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. 

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. ©  Dennis De Smet

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent zijn er ernstige problemen opgedoken met de noodknoppen voor het personeel, die niet meer naar behoren werken. Na een technische update werkt de alarmknop op de telefoons voor het personeel nog maar voor 80 procent. “Door de beperkte betrouwbaarheid dient de werking van het centrum aangepast te worden zodat de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd kan worden.”

Marc Klifman

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent is een gesloten instelling voor forensisch psychiatrische zorg aan geïnterneerden. Het personeel werkt er met een zogenoemd DECT-communicatiesysteem voor mochten zij zich in bepaalde noodsituaties bedreigd voelen in de omgeving van patiënten. Het gaat om telefoons waarmee gebeld kan worden, maar waar ook een noodknop op zit. Wanneer een alarm wordt geactiveerd, komt dat bij een centrale terecht en wordt dat nadien naar alle andere DECT-toestellen verstuurd. Zo kunnen collega-zorgmedewerkers onmiddellijk ingrijpen of hulp bieden in een noodsituatie.

LEES OOK. Opnieuw incident met deuren in psychiatrie, waardoor patiënt kan ontsnappen: “Beu om ons onveilig te voelen”

Maar al geruime tijd zouden er problemen zijn met het communicatiesysteem. “Alhoewel deze problemen niet van die grootorde waren dat ze een kritiek veiligheidsrisico inhielden, werden ze al van meet af aan consequent gemeld aan de onderhoudsfirma en de bevoegde instanties. Dit uiteraard om erger te voorkomen”, klinkt het bij het FPC.

Mislukte update

Na een mislukte update aan het systeem in de nacht van 30 juni op 1 juli waren een aantal “kritieke problemen” vastgesteld. “Een hele batterij aan testen leert ons dat - ondanks verdere werken aan het systeem - het DECT-communicatiesysteem op vandaag een effectiviteit heeft van slechts 80 procent. Door de beperkte betrouwbaarheid dient de werking van het centrum aangepast te worden zodat de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd kan worden.”

Na aandringen van de vakbonden werd donderdagmiddag beslist om de patiënten in het FPC tijdelijk in te sluiten. Zij konden daardoor bijvoorbeeld geen activiteiten doen, of de juiste zorg krijgen. “Een beslissing die wij ten zeerste betreuren, omdat deze haaks staat op de zorg die wij de patiënten willen bieden. De situatie laat ons op dit moment evenwel geen keuze. Dit moet de onderhoudsfirma de tijd geven om de nodige herstellingen te doen, zodat de medewerkers kunnen rekenen op de materiële veiligheid die de infrastructuur hen dient te bieden. Ondertussen gaan wij verder in overleg met de vakorganisaties, afdelingsleiding en de preventiedienst over mogelijke andere oplossingen, waarbij zowel de operationele veiligheid in het centrum als de patiëntenrechten kunnen gegarandeerd worden. Een alternatieve oplossing voor de insluiting wordt vandaag aan de vakorganisaties voorgelegd om de insluiting van de kwetsbare groep zo kort mogelijk te houden. Het spreekt voor zich dat in afwachting nauwlettend gewaakt over het psychisch welzijn van en de somatische zorg voor patiënten.”

Een oplossing voor het technisch probleem met de noodknoppen ligt bij de onderhoudsfirma met wie de Regie der Gebouwen een overeenkomst heeft, maar tot op vandaag werden de problemen slechts deels opgelost. Het FPC hoopt nu snel op een structurele oplossing. “Zodat het technisch onderhoud op een correcte manier gebeurt en de veiligheid van zowel patiënten als staf kan worden gegarandeerd.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten