Recordbedrag nagelaten aan goede doelen

 

 ©  Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Bron: BELGA

Erflaters in Vlaanderen hebben vorig jaar liefst 434,4 miljoen euro nagelaten voor een goed doel, ruim 100 miljoen euro meer dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) verzamelde. Het hoogste bedrag betrof een legaat van bijna 38 miljoen euro.

Het aantal testamenten waarin een goed doel is opgenomen stijgt jaar na jaar. Vorig jaar ging het om 935 aangiften voor erfenissen. Je kan ook kiezen voor meer dan één legaat per nalatenschap, want in totaal was sprake van 1.410 legaten. In 2020 was er ook een recordbedrag met die nalatenschappen gemoeid. Het ging om 434,4 miljoen euro, ofwel bijna 1,2 miljoen euro per dag. Een jaar voordien bleef de teller stilstaan op net geen 330 miljoen euro.

Als mogelijke oorzaak voor de stijging wijst Schryvers op de bekendheid van het duolegaat. Daarbij laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel, waarop het uiteraard erfbelasting betaalt, maar het goede doel betaalt ook de erfbelasting van de andere erfgenamen. Die andere erfgenamen erven een kleiner deel, maar houden meer over omdat ze in een lagere tariefschijf terechtkomen.

Fiscaal voordeel valt weg

In de situatie komt evenwel verandering. Voor overlijdens in Vlaanderen is vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer voor testamenten met een duolegaat, ook bij testamenten die voordien zijn opgemaakt. Wel komt er een nultarief voor legaten aan goede doelen en de mogelijkheid om natuurlijke personen aan te duiden die kunnen genieten van een verlaagd tarief op een maximum van 15.000 euro, legt Schryvers uit.

“De voorbije jaren was de keuze om een deel van de erfenis na te laten aan een goed doel vaak ingegeven door het willen bevoordelen van andere erfgenamen, eerder dan de steun aan het goede doel op zich”, aldus Schryvers. “Via de hervorming van het duolegaat wil de Vlaamse regering het altruïstisch perspectief van het legateren aan goede doelen versterken.”

LEES OOK

Nu in het nieuws