Buitengewone internaten verhuizen van Onderwijs naar Welzijn

 

 ©  BELGA

Bron: BELGA

De 21 buitengewone internaten die nu nog beheerd worden als onderwijsinstellingen zullen ondergebracht worden bij het beleidsdomein Welzijn. Aan de verhuizing zijn extra middelen gekoppeld waardoor de zowat 1.000 betrokken leerlingen met bijzondere zorgnoden in de toekomst ook meer ondersteuning zullen kunnen krijgen. Dat hebben de ministers van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Welzijn Wouter Beke (CD&V) beslist. Volgens de twee ministers wordt met de ingreep “na meer dan 30 jaar een historisch ontstane situatie rechtgezet”.

Vlaanderen telt nog 21 buitengewone internaten voor kinderen en jongeren die extra zorg nodig hebben. Concreet gaat het om het Koninklijk Werk Ibis, het Tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg De Rijzende Ster van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de 19 medisch-pedagogisch instituten (MPIGO’s) van het GO!.

Omdat ze onder Onderwijs vallen, krijgen de internaten minder middelen dan welzijnsinstellingen die soortgelijke zorg moeten bieden. Het gaat om een situatie die 30 jaar geleden is ontstaan toen sommige voorzieningen wel en andere voorzieningen niet overgingen naar het beleidsdomein Welzijn.

In die 30 jaar zijn zowel het onderwijs als het welzijnslandschap ingrijpend veranderd. Zorgvragen worden complexer en daarom is het volgens ministers Weyts en Beke ook beter om de 21 internaten over te hevelen van Onderwijs naar Welzijn. 

Tot 30 miljoen extra

De overdracht zal gefaseerd verlopen. Zo komt er volgend jaar een zorgzwaartemeting die in kaart moet brengen welke zorgnoden elke leerling precies heeft. Het huidige budget van ongeveer 25 miljoen euro per jaar verhuist ook mee, maar vanuit Welzijn zal er 15 tot 30 miljoen extra geïnvesteerd worden, een bedrag dat onder meer afhankelijk is van de inschaling van de zorgnoden.

Ministers Weyts en Beke willen de hele operatie nog deze regeerperiode afronden, al zal de overdracht wel “behoedzaam, gefaseerd en met respect voor alle betrokkenen verlopen”. Volgens ministers Weyts en Beke krijgen de betrokken internaten en leerlingen met de overdracht “eindelijk waar ze recht op hebben”.

LEES OOK

Nu in het nieuws