CD&V wil burgers meer betrekken bij totstandkoming van wetgeving

CD&V-Kamerlid Steven Matheï stelt voor om burgers online suggesties te laten geven over wetsvoorstellen en -ontwerpen. ©  Dick Demey

Bron: BELGA

CD&V-Kamerlid Steven Matheï wil dat de commissies in de Kamer in de toekomst burgers kunnen betrekken bij de opmaak van wetsvoorstellen en -ontwerpen. Het Kamerreglement zou aangepast kunnen worden zodat burgers online suggesties kunnen doen, oppert hij.

In het regeerakkoord staat al dat de Vivaldi-ploeg burgers meer wil betrekken bij het beleid door op zoek te gaan naar “nieuwe participatievormen”. CD&V-Kamerlid Steven Matheï stelt nu voor om burgers online de mogelijkheid te geven om suggesties te doen om de kwaliteit van wetsvoorstellen en -ontwerpen in voorbereiding te verbeteren. In Nederland en Canada bestaat die mogelijkheid al, klinkt het.

Dat zou een aanpassing van het Kamerreglement vergen, stelt Matheï. De Commissie in kwestie zou dan bij volstrekte meerderheid kunnen beslissen hoe en wanneer burgers hierin betrokken kunnen worden. Matheï voorziet in vier tot zes weken voor burgers om te reageren. De werkzaamheden van de Commissie zouden niet opgeschort moeten worden daarvoor. Om grappenmakers te vermijden zouden de burgers moeten inloggen via hun eID, maar ze kunnen er dan wel voor kiezen om anoniem te blijven.

“Participatie en dialoog zijn geen holle woorden voor CD&V”, zegt Matheï. “Met deze internetconsultaties willen we betrokkenheid van burgers, verenigingen en organisaties verder aanmoedigen. Ik merk op lokaal niveau een groot engagement van burgers om hun kennis, expertise en ervaringen in te zetten om het beleid te verbeteren. Zij zijn de ervaringsdeskundigen.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten