Europese klimaatplannen mogen niet ten koste gaan van consument en competitiviteit

 

 ©  BELGA

De Europese klimaatplannen mogen niet ten koste gaan van consument of van de concurrentiekracht van de bedrijven. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) woensdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “De verdeling moet kostenefficiënt gebeuren, zodat je de meeste klimaatwinst haalt uit de investeringen die je doet”, klinkt het.

blgBron: BELGA

De Europese Commissie stelt woensdag/vandaag haar klimaatplannen voor die, indien ze worden goedgekeurd, het kader vastleggen voor het Europese klimaatbeleid voor de komende dertig jaar. De doelstelling is duidelijk: tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent afgebouwd zijn ten opzichte van het referentiejaar 1990 en vanaf 2050 mag de Europese Unie netto geen broeikasgassen meer uitstoten.

Het wordt vooral de vraag wat de plannen zullen betekenen voor elke lidstaat, aldus Demir. “Wat vooral de vraag van Vlaanderen was, is dat de verdeling kostenefficiënt gebeurt, zodat je de meeste klimaatwinst haalt uit de investeringen die je doet”, zegt ze. “Als we vandaag de dag kijken naar Oost-Europa, waar Polen bijvoorbeeld een doelstelling heeft van -7 procent en Roemenië, Bulgarije een doelstelling van 0 en 2 procent, dan kan het niet de bedoeling zijn dat West-Europese landen een gigantische doelstelling krijgen waarbij je ook de koopkracht van de mensen, de betaalbaarheid van heel die transitie en de competitiviteit van de bedrijven in het gedrang brengt.”

Demir benadrukt ook dat Vlaanderen vandaag al bezig is met het uitwerken van maatregelen. “Ons gebouwenpatrimonium is erg verouderd en we hebben duidelijk gezegd dat we elk jaar 95.000 woningen energetisch gaan renoveren. Dit jaar alleen hebben we daar een budget tegenover staan van 250 miljoen. We hebben ook een renovatieplan op Vlaams niveau, dus we zijn daarmee bezig.”

Demir wil nog niet op de feiten vooruitlopen over wat er allemaal duurder wordt door de plannen. “Er komt een Europees fonds waar men de centen gaat insteken, maar ook daar sta ik sceptisch tegenover. Als die centen dienen om de Oost-Europese landen uit te kopen en wij daar niets van gaan krijgen, dan is dat natuurlijk ook een probleem. Wij moeten hier in Vlaanderen aan de mensen kunnen uitleggen dat we inspanningen gaan moeten leveren, maar dat daar ook wel flankerend beleid tegenover staat.”

“Betaalbaarheid is een heel belangrijk aspect, klimaat mag niet iets zijn van de happy few”, zegt Demir. Ze benadrukt dat eerdere doelstellingen nooit bereikt werden, terwijl als je een doelstelling tekent, die ook haalbaar en betaalbaar moet zijn. “En dan is het de vraag wat de impact gaat zijn op de modale burger”, benadrukt Demir, die verwijst naar de hogere emissierechten die de energieproducenten nu al doorrekenen aan de gewone burger.

Bovendien is ook de competitiviteit belangrijk: “Als Europa straks gaat beslissen om onze bedrijven bijna dood te knijpen en als we daarna vervuilende zaken moeten invoeren, is dat ook geen oplossing. Dus ik hoop dat daar wat redelijkheid inzit en dat men dat niet op een heel dogmatische manier gaat doen”, benadrukt de minister.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten