Kind en Gezin: Vaccinaties bij jonge kinderen bleven in 2020 op peil in Vlaanderen

 

 ©  Kind en Gezin

Bron: BELGA

Ondanks de coronapandemie is het vaccinatiebereik bij jonge kinderen in Vlaanderen vorig jaar erg hoog gebleven voor de basisvaccins. Ook de gehoorscreening bleef op peil. Dat deelt Kind en Gezin donderdag mee.

Uit de nieuwe vaccinatiecijfers, die beschikbaar zijn op de website van het Vlaams agentschap Opgroeien, waar Kind en Gezin deel van uitmaakt, blijkt dat zeker 93,2 procent van de pasgeboren kinderen in 2020 een eerste dosis kreeg van het Hexavalent-vaccin, dat beschermt tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B en Haemophilus influenzae b in de eerste levensmaanden. Het aandeel voor de derde dosis van het Hexavalant-vaccin ligt iets lager, maar nog steeds rond de 90 procent. Zeker 92,7 procent van de kinderen uit 2019 kreeg in het tweede levensjaar het vaccin tegen mazelen, bof en rubella. En minstens 92,3 procent van de kinderen uit 2019 kreeg in het tweede levensjaar een vaccin tegen polio.

Uit het online dashboard, dat per vaccin het percentage kinderen toont waarvoor een vaccin geregistreerd werd, blijkt dat de cijfers iets lager liggen dan in 2019. Maar Nele Wouters, woordvoerder van Kind en Gezin, verduidelijkt dat de cijfers elk jaar nog achteraf bijgesteld worden, bijvoorbeeld omdat vaccinaties later geregistreerd worden. “Bovendien merkten we dat er gezinnen waren die in de eerste fase van de pandemie angstig waren en naar de huisarts gingen voor vaccinatie”, zegt Wouters. Voor huisartsen was dat vaak onbekend terrein, wat de registratie kan bemoeilijkt hebben. Volgens Kind en Gezin is de vaccinatiegraad relatief stabiel gebleven tegenover 2019.

Naast de basisvaccinaties kreeg 98 procent van de in Vlaanderen geboren kinderen een gehoortest. Enkel het aantal oogtesten daalde vorig jaar tot bijna 100.000.

“Corona had een enorme impact op de dienstverlening van Kind en Gezin”, zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien, in het persbericht. “Toch hebben we ons heel snel gereorganiseerd in maart vorig jaar. Ondanks de lockdown engageerden we ons om jonge kinderen te vaccineren en de pasgeborenen op te volgen met onder meer gehoortesten. Die zittingen liepen vlot, ook dankzij de duizenden telefoontjes en teleconsulten door onze verpleegkundigen en alle andere lokale teamleden van Kind en Gezin. Tijdens al die telefonische en videoconsulten kwamen ook de andere vragen en bezorgdheden van ouders voldoende aan bod.”

“Onze cijfers van 2020 tonen dat onze inspanning geloond heeft. We bleven in contact met de gezinnen met jonge kinderen. De lokale aanwezigheid van de Kind en Gezin-teams en hun flexibiliteit heeft ervoor gezorgd dat Vlaanderen op kop blijft met de medisch-preventieve zorg aan jonge kinderen”, aldus Verhegge.

Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) is tevreden. “De voorbije maanden kreeg het coronavaccin alle aandacht. Toch zijn er heel wat andere belangrijke vaccinaties die ons beschermen en die al nodig zijn op jonge leeftijd. Dankzij onze sterke vaccinatietraditie en de flexibiliteit van de medewerkers van Opgroeien, konden deze inentingen en andere onderzoeken blijven plaatsvinden. Ik ben dan ook tevreden dat de vele ouders ingegaan zijn op deze krachtige dienstverlening. Op deze manier kunnen we vaccinatietraditie en vaccinatiegraad in Vlaanderen hoog houden.”

LEES OOK

Nu in het nieuws