Krijgt al wie getroffen is door de overstromingen een schadevergoeding?

Gestrand op rotonde. Verviers ontsnapte niet aan de miserie. Het water sleurde er een pak wagens mee tot op een rotonde middenin de stad. 

Gestrand op rotonde. Verviers ontsnapte niet aan de miserie. Het water sleurde er een pak wagens mee tot op een rotonde middenin de stad. ©  AFP

De overstromingen in ons land hebben voor miljoenen en miljoenen euro’s schade aangericht. Kan wie getroffen is vergoed worden? Jawel, zeggen de verzekeraars. Maar er zitten addertjes onder het gras: een auto die door de stroom is meegesleurd wordt bijvoorbeeld niet altijd vergoed. De Vlaamse regering bekijkt of ze die gaten kan vullen via het Rampenfonds.

Hannes Heynderickx

Livings vol modder. Kapotte ramen. Auto’s meegesleurd door kolkend water. De overstromingen hebben een enorme ravage aangericht. Een groot deel van de schade is zelfs nog niet eens zichtbaar, aangezien het water uit een aantal dorpen nog altijd niet is weggetrokken.

Voor de eigenaars van de getroffen huizen dreigt naast de psychologische ook een materiële kater. De kosten om een ondergelopen woning in de oorspronkelijke staat te herstellen, kunnen immers hoog oplopen. Gelukkig valt schade als gevolg van een overstroming volledig onder bepaalde verzekeringen. “Overstromingen zijn sinds 2007 standaard gedekt in elke brandverzekering eenvoudige risico’s”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerster van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars. “Daardoor kunnen de getroffen mensen nu allemaal vergoed worden voor de schade aan de woning én aan de inboedel.” Ze roept al wie getroffen is op om alle schade te fotograferen en die beelden door te spelen aan de verzekeraar.

Wat met je wagen?

Toch zijn er enkele situaties waarin de getroffenen niet al hun geld zullen terugzien. Volgens AG Insurance heeft slechts 90 à 95 procent van de Belgen een brandverzekering afgesloten, waardoor zij dus niet rechtstreeks vergoed worden voor de schade. “Maar over het algemeen zal de overgrote meerderheid wel vergoed worden voor het huis”, klinkt het bij Ethias.

Voor beschadigde auto’s is dat veel minder evident. Daar is de kans dat je geen geld krijgt van de verzekeraar een pak groter. Voor auto’s is immers alleen de aansprakelijkheidsverzekering verplicht, en die regelt enkel de schade die je met je wagen toebrengt aan derden. Een auto die reddeloos verloren is door een natuurramp valt daar niet onder. Gelukkig is er wel een schadevergoeding voor wie een omniumverzekering of een kleine omnium heeft afgesloten. Al heeft volgens AG Insurance slechts de helft van de Belgische bestuurders dat gedaan.

Rampenfonds

Gelukkig is er nog een extern vangnet. In Wallonië is er al sprake van de activering van het Rampenfonds, en ook de Vlaamse regering zal dat fonds wellicht inroepen. Met dat geld kan alle schade die niet onder de verzekering valt, vergoed worden. Dat is niet alleen belangrijk voor wie een auto zonder omnium heeft, maar ook bijvoorbeeld voor landbouwers die al hun gewassen zagen wegspoelen. Ook voor lokale besturen zal het ramepenfonds een welgekomen compensatie zijn voor de zware schade aan de gemeentelijke infrastructuur.

Hoeveel de natuurramp uiteindelijk in haar geheel zal kosten, is op dit moment nog onmogelijk te bepalen. Assuralia trekt alvast de parallel met de laatste grote overstroming van 2016. Toen registreerden de verzekeraars 27.000 aangiftes, samen goed voor 143 miljoen euro aan schadevergoedingen. Wellicht loopt de schade bij de huidige overstromingen nog veel hoger op, samen met de kosten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten